Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.05.2014

Przekazanie nieruchomości na cele osobiste a podatek od spadków i darowizn

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie nieruchomości, stanowiącej majątek spółki jawnej, na cele własne (prywatne) wspólnika tej spółki (Wnioskodawcy), w części odpowiadającej przysługującemu temu wspólnikowi udziałowi we współwłasności nieruchomości (tj. 99%), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania wspólnikowi spółki składnika majątku tej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania wspólnikowi spółki składnika majątku tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W przyszłości Wnioskodawca ma zamiar nabyć ogół praw i obowiązków w spółce jawnej (...) w (...), ul. (...) (KRS (...)) od jej dotychczasowych wspólników:

 • (...) (siostra Wnioskdoawcy), posiadającej obecnie 49% udziałów w zyskach i stratach w ww. Spółce;
 • (...) (ojciec Wnioskodawcy), posiadającego 51% udziałów w zyskach i stratach w ww. Spółce.

Po nabyciu ww. ogółu praw i obowiązków wspólnikami będą Wnioskodawca (99% udziałów w zyskach i stratach Spółki oraz siostra Wnioskodawcy (1% udziału w zyskach i stratach Spółki).

Spółka prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, w związku z czym posiada nieruchomości położone w (...), przy ul. (...) (KW nr (...)) oraz nr (...) (KW nr (...)), nabyte w trakcie działalności ze środków własnych spółki i ujęte w ewidencji środków trwałych. W przyszłości, po nabyciu praw i obowiązków od dotychczasowych wspólników w Spółce jawnej Wnioskodawca wraz z siostrą zamierzają na mocy uchwały wycofać ze spółki i przenieść na swoja rzecz ww. obydwie nieruchomości.

Treść przyszłej uchwały dla nieruchomości przy ul. (...):

§ 1. Wspólnicy postanawiają przenieść nieodpłatnie, na swoje własne potrzeby, prawo własności nieruchomości budynkowej Spółki PPHU (...) Spółka jawna z siedzibą w (...) (nr KW (...)) położonej w (...), przy ul. (...) wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w (...) V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem (...) przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości odpowiednich do przysługujących poszczególnym wspólnikom udziałów w zyskach i stratach w Spółce.

§ 2. Wspólnicy oświadczają, że nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości Spółki na potrzeby własne wspólników Spółki nastąpi w drodze zawarcia umowy nienazwanej innej, niż umowa darowizny. Jest to uzasadnione faktem, iż na skutek jej zawarcia żaden ze wspólników nie otrzyma bowiem przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników, a wszyscy wspólnicy utrzymają swój stan posiadania.

W wyniku podjętej jednomyślnie uchwały i w celu jej wykonania, zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego Umowa nienazwana nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości spółki na rzecz wspólników spółki. Nie przyjmie ona formy umowy darowizny i będzie zawierać poniższą treść:

§ 1. ((...)) 2. W związku z podjęciem przez wspólników Przekazującego (tj. PPHU (...) Sp. jawna) uchwały nr 1/2013 z dnia (...), stanowiącej załącznik numer (...) do niniejszej umowy, Przekazujący oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywców (tj. aktualnych wspólników PPHU (...) Sp.j.) prawo własności nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, a Nabywcy oświadczają, że niniejszą nieruchomość przyjmują.
3.Strony oświadczają, że przeniesienie prawa własności nieruchomości, o której mowa w 1 ust. 1 niniejszej Umowy, następuje przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości, odpowiednich do udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom Przekazującego w zyskach i stratach w Spółce w taki sposób, że Przekazujący przenosi własność opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy:

 • w udziale wynoszącym 1% części Nabywającemu (...),
 • w udziale wynoszącym 99% części nabywającemu (...).

§ 2. 1. Strony oświadczają, że:

 1. przeniesienie na Nabywców praw własności nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następuje na potrzeby własne (prywatne) nabywców,
 2. Przekazujący nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu dokonania czynności przeniesienia nieruchomości opisanej w 1 ust. 1 niniejszej umowy, dokonanie niniejszej czynności nie powoduje powstania u wspólników Przekazującego (Nabywców) przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani nie podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2. Jednocześnie Strony oświadczają, że zawierając niniejszą umowę nienazwaną, ich wolą nie jest zawarcie umowy darowizny o treści i skutkach określonych w niniejszej Umowie, co jest uzasadnione tym faktem, iż na skutek jej zawarcia żaden ze wspólników Przekazującego nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników Przekazującego, a wszyscy wspólnicy Przekazującego utrzymają swój stan posiadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie nieruchomości, stanowiącej majątek spółki jawnej, na cele własne (prywatne) wspólnika tej spółki (Wnioskodawcy), w części odpowiadającej przysługującemu temu wspólnikowi udziałowi we współwłasności nieruchomości (tj. 99%), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne (wycofanie) nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej na potrzeby własne wspólników na podstawie jednomyślnej uchwały oraz umowy nieodpłatnego przekazania - w efekcie czego Wnioskodawca stanie się właścicielem 99% nieruchomości - nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm. dalej: upsd, opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
 • darowizny, polecenia darczyńcy,
 • zasiedzenia,

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »