Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.08.2016

Przekazanie majątku osobistego do firmy. Skutki w PIT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie upoważniony do zaliczenia wartości stanowiących jego własność pozycji książkowych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ich przekazania z majątku osobistego do majątku firmowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, z 21 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 31 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem książek, o których mowa we wniosku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 31 maja 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem książek, o których mowa we wniosku.

We wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:
Od czerwca 2012 r. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie dokonywał zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych czynności z podmiotami zagranicznymi, w związku z czym nie jest on zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (rejestracja VAT UE). Na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca m.in. ujął w 2012 r. zakupiony samochód osobowy jako środek trwały, który do chwili obecnej jest nadal wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność doradcza. Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie przedmiotu  prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje następujące pozycje - kody PKD: 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (działalność przeważająca), 69.10.Z działalność prawnicza, 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie klasyfikowane. Całość przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę pochodzi ze źródeł opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zarówno na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku od towarów i usług Wnioskodawcę obowiązują kwartalne terminy rozliczeń.

Przez ostatnie kilka lat Wnioskodawca nabywał do majątku prywatnego fachowe pozycje książkowe, obejmujące literaturę z zakresu podatków i rachunkowości. Wskazane pozycje fachowe obejmują wyłącznie książki (komentarze, monografie, leksykony) i zostały zakupione przez Wnioskodawcę z pieniędzy stanowiących jego majątek prywatny. Żadna z pozycji książkowych nie ma z całą pewnością wartości większej niż 3.500 złotych. Wszystkie książki są kompletne i w bardzo dobrym stanie oraz nie posiadają uszkodzeń, np. okładki. Z uwagi na nabywanie książek na potrzeby rozwoju własnego oraz samokształcenia były one kupowane z różnych źródeł. Pierwszym źródłem były księgarnie internetowe, prowadzone przez podmioty będące czynnymi podatnikami VAT, w przypadku których sprzedaż była dokumentowana fakturą VAT. Drugim źródłem były sklepy stacjonarne, prowadzone przez podmioty będące czynnymi podatnikami VAT, w przypadku których zakup był dokumentowany paragonem fiskalnym, przy czym Wnioskodawca nie żądał udokumentowania sprzedaży fakturą VAT. Było to spowodowane tym, że w chwili dokonywania zakupu, nie powstał jeszcze zamiar włączenia tych pozycji książkowych do majątku firmowego. Trzecim źródłem były osoby prywatne, które sprzedawały książki stanowiące ich majątek prywatny w związku z czym nie były obowiązane do udokumentowania sprzedaży ani za pomocą faktury VAT, ani rachunkiem, ani paragonem fiskalnym. W tym ostatnim wypadku nie były sporządzane umowy pisemne, choć w niektórych przypadkach mogą się znajdować w dyspozycji Wnioskodawcy fragmenty korespondencji mailowej dotyczącej ustalenia ceny zakupu, wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi.

Z uwagi na chęć rozszerzenia i zdynamizowania działalności Wnioskodawca rozważa nawiązanie współpracy z innymi osobami działającymi w sektorze doradczym oraz rozbudowę bazy materialnej swojego przedsiębiorstwa. W tym celu w pierwszym rzędzie Wnioskodawca zamierza przenieść ze swojego majątku prywatnego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotychczas nabyte fachowe pozycje książkowe do majątku firmowego i ująć ich wartość jako koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza przekazać będący jego własnością księgozbiór na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie podpisanego przez siebie oświadczenia. W oświadczeniu tym zostaną wymienione kolejne pozycje książkowe wraz z ich ceną nabycia lub w razie braku możliwości ustalenia ceny nabycia (brak zewnętrznych dokumentów źródłowych w postaci faktur VAT lub paragonu fiskalnego, itd.) Wnioskodawca przyjmie ich wartość rynkową. W tym wypadku Wnioskodawca planuje przekazywać poszczególne pozycje książkowe do majątku swojej firmy w oparciu o oświadczenie zawierające następujące pozycje: 1) numer kolejny 2) tytuł książki 3) wartość, po której dana pozycja zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów 4) sumaryczna wartość wszystkich pozycji, które będzie uznana za koszt uzyskania przychodów. Oświadczenie będzie podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę. Z kolei wartość rynkowa zostanie ustalona na podstawie publicznie dostępnych ofert sprzedaży książek, biorąc pod uwagę ich rok wydania oraz stan zachowania. Wnioskodawca rozważa zarówno możliwość jednorazowego przekazania całego zbioru książek na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i sukcesywne ich przekazywanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do potrzeb.

Wnioskodawca planuje przyjąć następujący sposób ustalania wartości pozycji książkowych. W przypadku zakupu książek, w stosunku do których były wydane dokumenty potwierdzające dokonanie sprzedaży (rachunki, faktury VAT, ewentualnie korespondencja), wówczas dana pozycja książkowa zostanie przyjęta do wykazu w wartości wynikającej z takiego dokumentu (informacji). W razie zaś gdyby powyższa metoda nie była możliwa do zastosowania, Wnioskodawca dokona wyceny wartości rynkowej danej pozycji książkowej, uwzględniającej cenę rynkową takiej książki z okresu (kwartału), w którym dana pozycja będzie uwzględniona w wykazie Wnioskodawcy, oraz jej stan i stopień zużycia (książki nowe lub nie posiadające wyraźnych śladów użytkowania). Do porównania w tym wypadku zostaną przyjęte publicznie dostępne dane np. z serwisów internetowych, antykwariatów itp. Dla zachowania obiektywnego charakteru w tym wypadku Wnioskodawca porówna daną pozycję książkową z co najmniej dwoma ofertami sprzedaży podobnych pozycji oraz uwzględni inne obiektywne czynniki wpływające na cenę np. inflacja, uwzględnienie w wartości książki kosztów transportu, udzielenie gwarancji lub jej brak itd. O ile odpowiednie dane będą dostępne, Wnioskodawca uwzględni wartość pozycji książkowych z grudnia roku poprzedzającego rok przekazania z majątku prywatnego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz stopień ich zużycia.

W razie braku możliwości ustalenia wartości w powyższy sposób Wnioskodawca odstąpi od uwzględnienia poszczególnych pozycji książkowych w wykazie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
Czy Wnioskodawca będzie upoważniony do zaliczenia wartości stanowiących jego własność pozycji książkowych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ich przekazania z majątku osobistego do majątku firmowego?

Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w pierwszej kolejności kosztu zakupu książek, ewentualnie w razie braku możliwości ustalenia tej wartości, to czy uwzględnieniu będzie podlegać ich wartość rynkowa ustalona na dzień przekazania danej rzeczy z majątku pry...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100