Przekazanie lokalu z działalności do majątku osobistego a VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności gospodarczej lokal użytkowy i przekazać go na cele osobiste. Wnioskodawca będzie wynajmował lokal na podstawie umowy najmu. Po wycofaniu lokalu z ewidencji środków trwałych firmy nie będzie on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy w związku z wycofaniem składników majątku z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste czynność ta podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania składników majątku z działalności gospodarczej na potrzeby osobiste - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania składników majątku z działalności gospodarczej na potrzeby osobiste. Wniosek został uzupełniony pismem z 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 sierpnia 2015 r. znak: IBPP3/4512-448/15/KG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (uzupełnione pismem z 18 sierpnia 2015 r.):

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1993 r. pod nazwą Firma Techniczno-Handlowa „A.” mgr inż C. K. (skrót FTH A. mgr inż. C. K.), której przedmiotem jest handel krajowy i zagraniczny usługami i częściami zamiennymi do statków powietrznych. Uzyskiwane z tej działalności dochody opodatkowuję na zasadach ogólnych - wg 19% stawki liniowej. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT.

W 1996 r. Wnioskodawca podpisał ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko Własnościową (skrót: SMLW) umowę, w której SMLW zobowiązała się wybudować i przydzielić lokal użytkowy na warunkach własnościowego prawa do lokalu w terminie nie później niż do 30 września 1997 r. o powierzchni 140,2 m/kw.

Zgodnie z umową Wnioskodawca dokonał wpłat zaliczki i rat płatnych miesięcznie - ostatnia wpłata raty była w grudniu 1996 r. W 1998 r. Wnioskodawca podpisał z SMLW aneks dotyczący różnicy pomiędzy planowanym wkładem budowlanym a przyjętym rzeczywistym do rozliczenia inwestycji.

W 1998 r. Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorko-Własnościowej zaświadczenie potwierdzające, że został jemu przydzielony na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, uzyskany w drodze pełnego wykupu lokalu wg przydziału Nr XXX z 6 lipca 1998 r. W zaświadczeniu wskazano, że wkład budowlany został wpłacony przed uzyskaniem przydziału lokalu.

W 1999 r. otrzymany przydziałem lokal Wnioskodawca wprowadził do ewidencji środków trwałych firmy Techniczni-Handlowej A. oraz dokonywał odpisów amortyzacyjnych według stawki podatkowej w ciężar kosztów. Po przyjęciu lokalu do środków trwałych Wnioskodawca dokonał zakupu wyposażenia, od których przy nabyciu odliczył VAT. Podatek VAT był odliczany od faktur uzyskiwanych ze Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu opłat eksploatacyjnych, funduszu remontowego, energii administracyjnej, opłata stałych CO/CCW, centralnego ogrzewania, podatków i ubezpieczeń, opłat za odpady komunalne oraz fundusz remontowy. Lokal był wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W latach ubiegłych lokal był przedmiotem wynajmu. Obecnie od 2014 r. nadal lokal jest przedmiotem wynajmu. Wszystkie ponoszone koszty za używanie lokalu (czynsz, energia) są re-fakturowane zgodnie z umową na wynajmującego. W 2015 r. Wnioskodawca zamierza wycofać lokal użytkowy na cele osobiste, z możliwością wynajmu jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Po okresie 6 lat od momentu wycofania majątku na cele osobiste być może lokal zostanie sprzedany.

Nabycie lokalu użytkowego nie było udokumentowane fakturą VAT z wykazanym podatkiem VAT. Nabycie było na podstawie Przydziału Lokalu Użytkowego w lipcu roku 1998.

W okresie od lipca 1998 r. do sierpnia 2000 r. Wnioskodawca dokonywał wydatków na prace związane z przystosowaniem lokalu użytkowego do użycia. Prace polegały m.in. na zakupie stolarki, malowaniu, zakupieniu i ułożeniu płytek, montażu instalacji od których to przy nabyciu Wnioskodawca odliczał kwotę podatku naliczonego. Podatek naliczony Wnioskodawca odliczał też w okresie do 2000 r. kiedy zakupował niezbędne wyposażenie. Od 2000 r. Wnioskodawca nie dokonywał żadnych ulepszeń w lokalu.

W lokalu tym Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą i wówczas dokonywał bieżących napraw typu wymiana żarówek, wymiana zużytych gniazdek od których dokonywał odliczenia podatku naliczonego. W całym okresie na rzecz Spółdzielni, Wnioskodawca dokonywał opłat z tytułu eksploatacji, funduszu remontowego, energii administracyjnej, opłat stałych CO/CCW, centralnego ogrzewania, podat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »