Przedsiębiorcy płacą za błędy w interpretacji prawa

Co oczywiste, nie jest możliwe ustalenie, ilu przedsiębiorców „ukarano” z powodu błędów w interpretacji prawa dokonanych przez urzędy. Trzeba natomiast zauważyć, że istnieją odpowiednie środki i procedury umożliwiające przedsiębiorcom podważanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej w przypadku, gdy nie zgadzają się oni z dokonaną wykładnią przepisów. W tych procedurach przedsiębiorcy mogą powoływać się na opisane w odpowiedzi na interpelację zasady, a już pierwsze miesiące praktyki stosowania tych przepisów pokazują, że działania takie są skuteczne. Gwarantem instytucjonalnym przestrzegania zasad Prawa przedsiębiorców jest ponadto ustanowiony na mocy „Konstytucji Biznesu” Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Interpelacja nr 28453 do ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie trudności w interpretacji przepisów prawa doświadczanych przez przedsiębiorców

Pani Minister!

Według dostępnych danych na koniec III kwartału 2018 roku, w Polsce mieliśmy prawie 4 mln firm, z czego około 3 mln osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mali i średni przedsiębiorcy narażeni są na trudności w prowadzeniu firm, spowodowane nie tylko problemami związanymi ze zdobyciem środków na działalność, ale też nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, skomplikowanymi przepisami prawnymi, brakiem dochodu w czasie choroby i okresami ze zbyt małą ilością pieniędzy na życie. Jednym z takich podstawowych problemów jest brak możliwości uzyskania informacji od organu administracji, jak należy interpretować dany przepis prawa. Przedsiębiorcy mogą otrzymać interpretacje przepisów prawa jedynie w zakresie uiszczania daniny publicznej, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i podatków. Pani Minister w związku z tym kieruję w imieniu polskich przedsiębiorców kilka pytań i proszę o odpowiedź:

  1. Dlaczego nie można uzyskać ważnej interpretacji co do stosowania innych przepisów określających obowiązki przedsiębiorców?
  2. Dlaczego w sytuacji braku jednoznaczności interpretacji przepisów przedsiębiorcy ponoszą konsekwencje w postaci kar nakładanych na nich?
  3. Ilu przedsiębiorców ukarano z powodu błędów w interpretacji prawa?
  4. Ile razy dokonano w ostatnich trzech latach zmian w przepisach prawa obowiązujących przedsiębiorców w naszym kraju?

Poseł Paweł Pudłowski

20 grudnia 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 28453 w sprawie trudności w interpretacji przepisów prawa doświadczanych przez przedsiębiorców

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z interpelacją nr 28453 pana posła Pawła Pudłowskiego w sprawie trudności w interpretacji przepisów prawa, uprzejmie przedstawiam odpowiedź na pytania.

W latach 2017-2018 z inicjatywy rządu prawo gospodarcze zostało wzbogacone o szereg uzupełniających się rozwiązań, których celem jest zwiększenie pewności w interpretacji i stosowaniu prawa. Cel ten, w odniesieniu do obowiązujących już przepisów, może być realizowany przede wszystkim przez wprowadzanie norm gwarancyjnych, ukierunkowanych na ochronę przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami niejasności przepisów i zmian w wykładni prawa. Resort przedsiębiorczości konsekwentnie dąży do tego, by przewidywalność i zaufanie stanowiły podstawę relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej.

Opisane wyżej założenie uwzględniała już nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Wprowadzone w niej zmiany dotyczą wszystkich postępowań administracyjnych, a w takich bardzo często biorą udział przedsiębiorcy, np. wnioskując o różnego rodzaju zezwolenia. Katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego, mających podstawowe znaczenie dla relacji urząd - obywatel, został uzupełniony o klauzulę pewności prawa, na którą składa się nakaz rozstrzygania wątpliwości co do treści norm prawa na korzyść strony oraz zakaz odstępowania przez organy od utrwalonej praktyki stosowania prawa. Te zasady zostały uzupełnione m.in. o nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść stron oraz o obowiązek informowania stron przed wydaniem decyzji o niespełnionych przesłankach do uwzględnienia wniosku. Na tym etapie przedsiębiorca musi zostać poinformowany przez organ o tym, jakie konkretnie powinien podjąć działania, żeby jego wniosek został uwzględniony. Przyczynia się to do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w prostszych sprawach.

Pragnę z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »