Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.07.2012

Przedpłata na zakup lokalu a ulga mieszkaniowa

Pytanie podatnika: Wnioskodawca przeznaczy środki uzyskane ze zbycia mieszkania nabytego w 2010 r. na własne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Uzyskane z odpłatnego zbycia mieszkania (odrębnej własności) środki finansowe wpłaci na konto developera do dnia 31 grudnia 2012 r., jako przedpłatę na mieszkanie, które zamierza kupić. Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu 26 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2012 r. (data wpływu 21 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia mieszkania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia mieszkania.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Pismem z dnia 11 czerwca 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie wysłano w dniu 11 czerwca 2012 r. (skutecznie doręczono 14 czerwca 2012 r.), natomiast w dniu 21 czerwca 2012 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 20 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W lutym 2010 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców darowiznę w postaci mieszkania udokumentowaną aktem notarialnym. W czerwcu 2010 r. sprzedał to mieszkanie za kwotę xx zł. W zeznaniu PIT-39 za 2010 r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że powinien kwotę xx zł wydatkować na cele mieszkaniowe do końca 2012 r. i dlatego też zamierza tę kwotę wpłacić developerowi, który realizuje inwestycję mieszkaniową jako opłatę wstępną (przedpłatę). Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec 2013 r. Wobec powyższego nabycie mieszkania aktem notarialnym nastąpi pod koniec 2013 r. lub w 2014 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdza, że tytułem prawnym do otrzymanego mieszkania będącego przedmiotem zbycia oraz mieszkania będącego przedmiotem planowanego zakupu jest odrębna własność.

Uzyskaną dnia 29 czerwca 2010 r. kwotę xx zł z tytułu otrzymanego mieszkania od rodziców wpłaci na konto developera do dnia 31 grudnia 2012 r., jako przedpłatę na mieszkanie, które zamierza kupić.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy taka płatność może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nastąpi później zakup mieszkania aktem notarialnym, należy uznać wniesienie przedpłaty jako wydatek na cel mieszkaniowy w czasie jego faktycznego zaistnienia, zgodnie z datą wpłaty (czyli w tym przypadku w 2012 r.).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że spełnia warunki do zwolnienia z podatku z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania w związku z wydatkowaniem (planowanym) do końca 2012 r. kwoty xxx zł, otrzymanej dnia 29 czerwca 2010 r. z tytułu zbycia odrębnej własności (mieszkania) na konto developera, który realizuje inwestycję mieszkaniową - jako opłatę wstępną (przedpłatę). Zdaniem Wnioskodawcy, ukończenie inwestycji planowane w 2013 r. i możliwość zawarcia aktu notarialnego dokumentującego objęcie we władanie inwestycji w 2013 r., nie ma znaczenia w ww. sprawie, gdyż faktycznie kwotę otrzymaną ze zbycia mieszkania Wnioskodawca wydatkuje na cel mieszkaniowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w momencie dokonania płatności na konto developera.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w lutym 2010 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców darowiznę w postaci mieszkania stanowiącego odrębną własność, udokumentowaną aktem notarialnym. W czerwcu 2010 r. sprzedał to mieszkanie za kwotę xxx zł. W zeznaniu PIT-39 za 2010 r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia tej nieruchomości (mieszkania), należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w roku nabycia tej nieruchomości, tj. w 2010 r.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. uległy zmianie zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Nowe zasady opodatkow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »