Przedmiot opodatkowania w ewidencjach VAT

Podatnik VAT ma obowiązek wskazywać wprowadzonych rejestrach VAT przedmiot opodatkowania podatkiem odtowarów iusług. Oznacza to konieczność ujmowania wewidencjach opisu czynności opodatkowanej. Podatnik nie musi szczegółowo opisywać, jakie towary iusługi zostały sprzedane bądź nabyte napodstawie konkretnej faktury, niemniej opis powinien być natyle dokładny, by zewidencji wynikało, jaka czynność jest przedmiotem opodatkowania.

Ewidencja VAT – dane wymagane przepisami prawa

Zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja VAT prowadzona przez czynnego podatnika VAT, określony jest w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Wskazany przepis stanowi, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych zgodnie z art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku w myśl art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Przepisy ustawy o VAT nie określają wzoru ewidencji, wskazują jedynie, że ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Jednym z elementów, jaki powinna zawierać ewidencja VAT, są dane niezbędne do określenia przedmiotu opodatkowania. Warunek ten dotyczy wszelkich ewidencji prowadzonych dla potrzeb VAT, czyli ewidencji sprzedaży, ewidencji nabycia towarów i usług, ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych, ewidencji nabycia środków trwałych itp.

W publikacji VAT. Komentarz, wyd. XI (...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »