Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.01.2015

Przechowywanie zużytej kasy fiskalnej

Pytanie podatnika: Czy po dokonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, spółka może niezwłocznie przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji bądź dokonać jej zbycia do firmy serwisującej/producenta kas, czy też na Spółce ciąży obowiązek przechowywania tych urządzeń? Czy po dokonaniu odczytu modułu fiskalnego w związku z jego wymianą, spółka może niezwłocznie przekazać moduł fiskalny do utylizacji, czy też na spółce ciąży obowiązek przechowywania tego urządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku przechowywania kasy fiskalnej wraz z modułem fiskalnym lub modułu fiskalnego po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku przechowywania kasy fiskalnej wraz z modułem fiskalnym lub modułu fiskalnego po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP ....

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów poprzez sieć placówek handlowych - supermarketów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Obecnie spółka prowadzi łącznie 240 sklepów detalicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest obowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku ze skalą prowadzonej działalności, Spółka wykorzystuje wiele kas rejestrujących. W trakcie działalności zdarzają się przypadki wycofywania kas fiskalnych z eksploatacji oraz wymiany modułu fiskalnego w istniejących kasach. Wycofanie kasy z eksploatacji odbywa się zgodnie z zapisem § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. Po wycofaniu kasy z eksploatacji dokonywany jest pełny odczyt zawartości modułu fiskalnego kasy przez serwisanta, który zamyka tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym. Odczyt ten dokonywany jest w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół. W protokole zamieszczona jest m.in. adnotacja o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy. Sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności, wycofana z eksploatacji kasa może zostać odsprzedana do firmy serwisującej kasy fiskalne/producenta lub zutylizowana.

W przypadku zapełnienia się modułu fiskalnego kasy, Spółka albo wymienia moduł fiskalny albo wycofuje tę kasę rejestrującą z dalszego użytkowania (ze względu na stopień zużycia fizycznego kasy i wysokie koszty wymiany modułu fiskalnego nieopłacalne jest jej dalsze wykorzystywanie) i instaluje nową kasę.

Wymieniając moduł fiskalny w kasie Spółka dokonuje tych samych czynności określonych w § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów. Po wymianie modułu fiskalnego Spółka dokonuje fiskalizacji kasy i składa zgłoszenie aktualizacyjne. Wymieniony moduł fiskalny może zostać zutylizowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy po dokonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, Spółka może niezwłocznie przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji bądź dokonać jej zbycia do firmy serwisującej/producenta kas, czy też na Spółce ciąży obowiązek przechowywania tych urządzeń?
  2. Czy po dokonaniu odczytu modułu fiskalnego w związku z jego wymianą, Spółka może niezwłocznie przekazać moduł fiskalny do utylizacji, czy też na Spółce ciąży obowiązek przechowywania tego urządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, kiedy w związku z zaprzestaniem dokonywania rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej, dokonano odczytu pamięci fiskalnej kasy, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów, na Spółce nie ciąży obowiązek przechowywania kasy lub modułu fiskalnego i Spółka może dowolnie rozporządzać tymi urządzeniami (pytanie 1).

Zdaniem Spółki, w przypadku, kiedy w związku z wymianą modułu fiskalnego kasy rejestrującej, dokonano odczytu pamięci fiskalnej, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów, na Spółce nie ciąży obowiązek przechowywania wymienionego modułu fiskalnego i Spółka może dowolnie rozporządzać tym urządzeniem (pytanie 2).

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 29 lipca 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki używania kas rejestrujących określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 363), zwane dalej Rozporządzeniem. Na podstawie § 15 i 16 Rozp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »