Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

21.05.2019

Prywatne szkolenia: z VAT czy bez? Fiskus wie lepiej

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do respektowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UEj. Niezrozumiały jest zatem fakt, dlaczego pomimo jasnego orzecznictwa tej instytucji (sygn. C-319/12) organ podatkowy ich nie respektuje (mówi o tym także najnowszy wyrok NSA z 12 kwietnia 2019, sygn. akt I FSK 723/17) i nadal twierdzi, że usługa szkoleniowa jest bez podatku wtedy i tylko wtedy, gdy nad ich organizacją czuwa państwo, choć wyrok jasno wskazuje, że podmioty niepubliczne w celach komercyjnych mogą być objęte zwolnieniem, ponieważ liczy się podobieństwo celów, a nie status firmy. Prowadzi to do niepotrzebnego chaosu i nerwów ze strony przedsiębiorców.

Interpelacja nr 31130 do ministra finansów w sprawie lekceważenia wyroków sądowych i TSUE przez organy skarbowe

Szanowna Pani Minister!

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, a takim jesteśmy, są zobowiązane do respektowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niezrozumiały jest zatem fakt, dlaczego pomimo jasnego orzecznictwa tej instytucji (sygn. C-319/12) organ podatkowy ich nie respektuje (mówi o tym także najnowszy wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2019, sygn. akt I FSK 723/17) i nadal twierdzi, że usługa szkoleniowa jest bez podatku wtedy i tylko wtedy, gdy nad ich organizacją czuwa państwo, choć wyrok jasno wskazuje, że podmioty niepubliczne w celach komercyjnych mogą być objęte zwolnieniem, ponieważ liczy się podobieństwo celów, a nie status firmy. Prowadzi to do niepotrzebnego chaosu i nerwów ze strony przedsiębiorców. Zamiast zwiększać zaufanie w relacjach przedsiębiorca-organ skarbowy, to tego typu działania prowadzą do wręcz odwrotnych skutków. Przedsiębiorcy tracą czas na batalie sądowe, ponieważ organ skarbowy i tak dalej twierdzi swoje.

W związku z powyższym mam do Pani Minister następujące pytania:

  1. Jakie ministerstwo zamierza podjąć kroki, aby organy skarbowe respektowały wyroki TSUE?
  2. Jak ministerstwo zamierza zwiększać zaufanie do organów skarbowych?

Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska

18 kwietnia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31130 w sprawie lekceważenia wyroków sądowych i TSUE przez organy skarbowe

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 31130 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Posła na Sejm RP Pani Henryki Krzywonos-Strycharskiej w sprawie respektowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez organy podatkowe, uprzejmie informuję.

W interpelacji Pani Poseł zwraca uwagę, że pomimo jasnego orzecznictwa TSUE (sygn. C319/12) organ podatkowy ich nie respektuje (mówi o tym także najnowszy wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2019 sygn. akt I FSK 723/17) i nadal twierdzi, że usługa szkoleniowa jest bez podatku wtedy i tylko wtedy, gdy nad ich organizacją czuwa państwo, choć wyrok jasno wskazuje, że podmioty niepubliczne w celach komercyjnych mogą być objęte zwolnieniem, ponieważ liczy się podobieństwo celów, a nie status firmy.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE zwolnione z podatku VAT jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W powołanym przez Panią Poseł wyroku w sprawie C-319/12 MDDP Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że „zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy VAT usługi edukacyjne są jednak zwolnione tylko wtedy, gdy są świadczone przez podmioty prawa publicznego o celach edukacyjnych lub przez inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Wynika z tego, że inne podmioty, czyli podmioty prywatne, powinny spełniać przesłankę celów podobnych do celów rzeczonych podmiotów prawa publicznego. Z brzmienia art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy VAT wynika bowiem wyraźnie, że nie zezwala on państwom członkowskim na zwolnienie usług edukacyjnych wszystkich podmiotów prywatnych świadczących takie usługi, włącznie z tymi, których cele nie są podobne do celów rzeczonych podmiotów prawa publicznego. Zatem zwolnienie takie jak będące przedmiotem sprawy głównej, które ma zastosowanie w sposób ogólny do wszystkich usług edukacyjnych, niezależnie od celu, do jakiego dążą podmioty prywatne świadczące te usługi, jest niezgodne z rzeczonym art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy VAT według koncepcji prawodawcy Unii. W zakresie, w jakim art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy VAT nie określa warunków ani też sposobów uznania tych podobnych celów, zasadniczo to do prawa krajowego każdego z państw członkowskich należy ustalenie zasad, według których możliwa będzie taka kwalifikacja owych podmiotów. Państwa członkowskie dysponują swobodą uznania w tym zakresie” (pkt 35 - 37 wyroku).

Z powyższego orzeczenia TSUE wynika, że zasady według których podmioty prywatne mogą zostać objęte zwolnieniem z tytułu świadczenia usług kształcenia powinny zostać określone w prawodawstwie krajowym. Określenie warunków i sposobu uznania podmiotów prywatnych za realizujące podobne cele edukacyjne jak podmioty publiczne należy do swobodnego uznania przez państwa członkowskie.

Przepisy art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE zostały implementowane w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 26, 28 i 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Korzystając z możliwości jaką przewiduje dyrektywa w przepisach ustawy o VAT określone zostały zasady na podstawie, których podmioty prywatne działające na zasadach komercyjnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy świadczeniu usług edukacyjnych. Przykładowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT podmioty prywatne mogą korzystać ze zwolnienia przy świadczeniu usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26, jeżeli spełnią warunki określone w tych przepisach, a mianowicie usługi te będą:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, kt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »