Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

12.09.2014

Projekt zmian w PIT w zakresie ulgi na dzieci - omówienie i przykłady

8 września 2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Celem projektowanej regulacji jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.

Jak jest obecnie?

Przypomnijmy, że ulga na dzieci uregulowana jest w art. 27f ustawy PIT.

Odliczenie przysługuje, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Kwota ulgi wynosi:

 • po 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko, co odpowiada 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT;
 • 139,01 zł miesięcznie (rocznie 1 668,12 zł) na trzecie dziecko, co odpowiada 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT;
 • po 185,34 zł miesięcznie (rocznie 2 224,08 zł) na czwarte i każde następne dziecko co odpowiada 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Zatem rodzina wychowująca dzieci może maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym kwotę w wysokości:

 • 1 112,04 zł - na jedno dziecko,
 • 2 224,08 zł - na dwoje dzieci,
 • 3 892,20 zł - na troje dzieci,
 • 6 116,28 zł - na czworo dzieci,
 • 8 340,36 zł - na pięcioro dzieci.

Osoby wychowujące w roku jedno dziecko korzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku,
 • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (łączne dochody podatnika i małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko.

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci korzystają z ulgi bez względu na wysokości uzyskanego dochodu.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Na powyższych zasadach z odliczenia może również skorzystać podatnik, który - w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej - utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:

 • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Dzięki dotychczasowym działaniom państwa w zakresie polityki prorodzinnej w 2013 r. kwota ulgi wzrosła o 50% na trzecie dziecko oraz o 100% na czwarte i każde kolejne.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, systematyczna polityka wspierania rodzin spowodowała, że niemal połowa podatników (49%) posiadających troje lub więcej dzieci nie płaci podatku dochodowego. Podatku nie płaci także co czwarty wychowujący dwoje dzieci (27%). Mimo tych rozwiązań, w dalszym ciągu część podatników nie ma jednak możliwości odliczenia ulgi w pełnej wysokości z uwagi na niski dochód i w konsekwencji niski podatek. Wsparcie z tytułu ulgi na dzieci nie jest w przypadku tych podatników realizowane w wystarczającym stopniu.

Proponowane rozwiązania

Dla zapewnienia faktycznej pomocy państwa rodzinom wychowującym dzieci zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie tej ulgi w pełnej wysokości.

Na podstawie projektowanej ustawy podatnikowi przysługiwało będzie dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Kwota tego wsparcia nie będzie mogła przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w PIT-16A.

Kwota dodatkowego wsparcia finansowego będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku, o której mowa w ustawie - Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo, dostrzegając potrzebę dalszego wsparcia rodzin wielodzietnych zaproponowano podwyższenie ulgi o 20% na trzecie i każde kolejne dziecko. Oznacza to, że ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne z 2 224,08 zł do 2 700 zł.

Proponowane rozwiązania będą obowiązywały w rozliczeniu za 2014 r. To ozn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »