Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

15.04.2019

Program "Mama 4+". MPiPS o matczynych emeryturach

Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające dyskryminuje mężczyzn. Świadczenie to będzie przysługiwać ojcu w przypadku śmierci matki lub porzucenia dzieci przez matkę, analogicznie jak w przypadku prawa do urlopu macierzyńskiego i zasiłków macierzyńskich, a także w razie długotrwałego zaprzestania sprawowania przez nią opieki. Ponadto, w przypadku ustania okoliczności, będących podstawą przyznania świadczenia (np. wyjazd z Polski, uzyskanie dochodu, odbywanie kary pozbawienia wolności) prawo do świadczenia ustaje, o czym organ rentowy powiadamia zainteresowanego decyzją stwierdzającą ustanie prawa do świadczenia - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 29751 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Szanowna Pani Minister!

Dnia 1 marca 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym dotycząca emerytury dla mam co najmniej 4 dzieci. Zapisy ustawy dyskryminują ojców, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej ze względu na wychowywanie dzieci. Ojcowie są dodani do ustawy na zasadzie wyjątku - świadczenie będzie im przysługiwać tylko jeżeli matka dzieci umrze lub je porzuci. Ustawa nie zakłada sytuacji, w której ojciec z własnej decyzji wychowuje dzieci rezygnując z pracy zarobkowej. Moje wątpliwości budzi również brak zapisów dotyczących rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, które ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem musiały zrezygnować z pracy.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Dlaczego ojcowie, którzy zrezygnowali z pracy i wychowali co najmniej 4 dzieci, nie są traktowani na równi z matkami w analogicznej sytuacji? W myśl ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. Co, jeśli w rodzinie z co najmniej 4 dzieci to matka wróciła do pracy zawodowej, a ojciec dzieci został w domu i poświęcił się ich wychowaniu? Czy w takiej sytuacji nie powinien zostać objęty rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym? Czy Pani Minister może wytłumaczyć mi, dlaczego ojcowie nie będą otrzymywać takiego świadczenia?
 2. Co z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami, którzy byli zmuszeni zrezygnować z pracy, aby opiekować się chorym dzieckiem? Czy ministerstwo planuje włączenie rodziców, opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do grupy, której będzie należeć się emerytura z programu „Mama 4+”? Jeśli tak to, kiedy możemy spodziewać się zmian w prawie?
 3. Co z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy obecnie pobierają świadczenie pielęgnacyjne? Co w sytuacji, gdy ich dziecko umrze, a tym samym rodzic straci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast nie będzie miał prawa do emerytury?
 4. Co w sytuacji, kiedy matka urodziła 4 dzieci, ale jedno z dzieci umrze? Jakiej wysokości świadczenie będzie się należeć w takiej sytuacji?
 5. Dlaczego ustawa dyskryminuje rodziców, którzy wychowanie 4 dzieci łączyli z praca zawodową, ale wypracowali najniższe świadczenie? Ci rodzice łączyli obowiązki wychowania i pracy zawodowej, a będą traktowani na równi z rodzicami, którzy poświęcili się jedynie ciężkiemu obowiązkowi wychowania 4 dzieci?
 6. Co w sytuacji, gdy kobieta wychowała 4 dzieci, ale jej mąż wypracował prawo do wysokiej emerytury? Czy w takiej sytuacji, pomimo tego, że wspólne dochody pozwalają na dostatnie życie, taka mama otrzyma świadczenie?
 7. Co, jeśli sytuacja materialna mamy, która otrzymała już emeryturę na podstawie ustawy, ulegnie znaczącej poprawie, np. zamieszka z dobrze zarabiającymi dziećmi, otrzyma spadek znacznej wartości lub otrzyma dodatkowe świadczenia socjalne? Kto i na jakich zasadach będzie badał sytuację finansową mam otrzymujących świadczenie? Czy w takiej sytuacji emerytury te będą odbierane lub zawieszane?
 8. Do kogo tak na prawdę kierowana jest ustawa? Czy dzisiejsze 30 i 20–latki będą mogły z niej skorzystać po wejściu w wiek emerytalny i urodzeniu minimum 4 dzieci?

Poseł Kornelia Wróblewska

Warszawa, 19 lutego 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 29751 w sprawie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 6 marca 2019 r., znak: K8INT29751, dotyczące interpelacji Posłanki Kornelii Wróblewskiej w sprawie tzw. emerytur matczynych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji, w kontekście postawionych w interpelacji pytań.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to specjalne świadczenie nieskładkowe, finansowane z budżetu państwa. Świadczenie to ma na celu zapewnienie minimalnego dochodu osobom, które z przyczyn niezależnych od siebie nie mogły znaleźć zatrudnienia, stąd też nie pracowały by wychowywać dzieci w rodzinach wielodzietnych, i z tego powodu nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury.

Uprzejmie informuję, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające (RSU) jest skierowane do osób, które osiągnęły wiek 60 la...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »