Produkty gotowe – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Zapasy – zgodnie z ustawą o rachunkowości – to rzeczowe aktywa obrotowe, które są wykorzystywane przez jednostkę wramach jej działalności operacyjnej izzałożenia będą zużyte, sprzedane wczasie krótszym niż12miesięcy. Zaliczamy donich między innymi produkty gotowe, czyli wytworzone składniki majątku, które wfirmie nie będą już podlegały dalszemu przetworzeniu.

Przeznaczone są do sprzedaży odbiorcom lub też zostaną przekazane do własnych placówek handlowych.

Wycena bilansowa

Zasady wyceny bilansowej zapasów wynikają z art. 28 ust 1 pkt. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zapasy wyrobów należy wyceniać na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Nie ma znaczenia sposób prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów w trakcie roku ani to, czy jednostka stosuje ceny ewidencyjne, czy też koszty rzeczywiste. Zapasy muszą być wycenione na dzień bilansowy w cenach rzeczywistych nie wyższych niż możliwe do uzyskania ceny sprzedaży netto.

Koszt wytworzenia

W tym przypadku kluczowe znaczenie ma pojęcie kosztu wytworzenia. W zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek poddać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, czy nie, do wyceny produktów będzie miał zastosowanie albo art. 28 ust. 3 albo art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości.

Na koszt wytworzenia produktu składają się koszty bezpośrednie, koszty pośrednie zmienne oraz uzasadniona wykorzystaniem mocy produkcyjnych część kosztów pośrednich produkcyjnych stałych. Poza sytuacjami określonymi w ustawie do kosztu wytworzenia nie doliczamy kosztów:

  • będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
  • ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
  • magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
  • kosztów sprzedaży produktów.

Jednostki niepoddające swoich sprawozdań finansowych badaniu przez audytora nie muszą ustalać stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i w konsekwencji wszystkie koszty związane z produkcją będą stanowiły tzw. koszt wytworzenia.

Podkreślmy, że sposób przyjętej kalkulacji nie jest wskazany w ustawie. Każdy podmiot wybiera z możliwych metod te, które najlepiej odpowiadają specyfice jego działalności. Bez względu, czy będą to tradycyjne, czy nowoczesne metody, mają one zapewnić możliwość wiarygodnego ustalenia wartości produktów.

Odchylenia od cen ewidencyjnych

Jeśli jednostka stosuje do ewidencji tzw. ceny ewidencyjne, to nie później niż na dzień bilansowy powinna ustalić i rozliczyć odchylenia między cenami ewidencyjnymi a kosztami rzeczywistymi.

Wartość rozliczonych odchyleń powinna zarówno skorygować wartości prezentowane w bilansie, jak i wpłynąć na wartość koszów sprzedanych wyrobów prezentowanym w rachunku zysków i strat. Będzie to odpowiednio koszt wytworzenia sprzedanych produktów w kalkulacyjnej wersji albo zmiana stanu produktów w porównawczej wersji rachunku zysków i strat.

Przykład:

Nakłady podniesione na produkcję w 2012 r. wyniosły w spółce SDE 1 500 000 zł. W trakcie 2012 r. spółka przyjęła na magazyn po koszcie planowanym ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »