Produkcja filmów a opodatkowanie VAT

Pytanie podatnika: Czy usługa świadczona przez Wnioskodawczynię dla kontrahenta mającego siedzibę w USA jest opodatkowana w kraju nabywcy – podatnika i czy wystawiając fakturę dokumentującą sprzedaż Wnioskodawczyni nie nalicza podatku należnego VAT – czy jest to usługa niepodlegająca podatkowi VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2012 r. (data wpływu 2 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia oraz opodatkowania usługi wykonywanej na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w USA – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia oraz opodatkowania usługi wykonywanej na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w USA.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z ) i od 9 lutego 2012 roku jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Aktualnie Wnioskodawczyni jest w trakcie produkcji filmów, które będą przez Zainteresowaną zamieszczane na stronach internetowych, umieszczonych na serwerach firmy mającej siedzibę w USA, a z którą to firmą Wnioskodawczyni ma podpisaną umowę na powyższą usługę. Za udostępnianie filmów Wnioskodawczyni będzie obciążała swojego kontrahenta, tj. firmę z USA kwotą w wysokości uzależnionej od ilości „wejść” na daną stronę przez użytkowników portalu. Informację o ilości „wejść” na stronę z filmem i wysokości należnej kwoty Wnioskodawczyni będzie otrzymywała od kontrahenta i na tej podstawie będzie, w okresach ustalonych w umowie, wystawiała fakturę sprzedaży. Po ustalonym okresie eksploatacji filmu (okres będzie ustalany w zależności od stopnia zainteresowania filmem przez ostatecznych odbiorców), film będzie przechodził na własność kontrahenta Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługa świadczona przez Wnioskodawczynię dla kontrahenta mającego siedzibę w USA jest opodatkowana w kraju nabywcy – podatnika i czy wystawiając fakturę dokumentującą sprzedaż Wnioskodawczyni nie nalicza podatku należnego VAT – czy jest to usługa niepodlegająca podatkowi VAT...
Zdaniem Wnioskodawczyni, wykonywana usługa nie podlega podatkowi VAT na mocy art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm., ponieważ Wnioskodawczyni świadczy usługę na rzecz podatnika, który posiada siedzibę w USA i tam też, zgodnie z ww. artykułem, tj. zgodnie z siedzibą podatnika, jest opodatkowana usługa. W związku z powyższym, wystawiając fakturę sprzedaży, Wnioskodawczyni nie nalicza podatku VAT, ponieważ usługa, którą świadczy nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.
Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.
Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…) – art. 8 ust. 1 ustawy.
Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »