Problemy z ustaleniem wartości celnej - odsetki za zwłokę to problem importerów

Uprzejmie informuje, że obecnie nie jest planowane przywrócenia w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uchylonej z dniem 20 sierpnia 2016 r. zasady, iż odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku VAT była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania - poinformowało MF odpowiadając na interpelację poselską.

Interpelacja nr 15740 do ministra finansów w sprawie pobierania odsetek od podatku należnego z tytułu importu towarów

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o pobieranie odsetek od podatku należnego z tytułu importu towarów, których ceny w momencie składania deklaracji celnej są prowizoryczne, na podstawie art. 37 ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa VAT).

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1228) (ustawa nowelizująca) wprowadzono zmianę art. 37 ust. 1a ustawy VAT, która spowodowała wykreślenie obowiązującej do dn. 20.08.2016 r. zasady, zgodnie z którą odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.

Usunięcie przedmiotowego uregulowania, spowodowało, wbrew intencjom ustawodawcy wynikających z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, dodatkowe bariery operowania na rynku importu dóbr i usług dla przedsiębiorców krajowych (a w szczególności z sektora MŚP) zmniejszające ich konkurencyjność wobec pozostałych podmiotów działających na rynku unijnym.

Szczególnie narażone na przedmiotowe odsetki są podmioty działające na rynkach surowcowych, na których ceny ustalane są w oparciu o notowania giełdowe. Na rynkach tych zwyczajową formą rozliczeń jest wykorzystywanie cen średnich z danego okresu (np. miesiąca lub kwartału), które mogą być ustalane z dostawcą np. z miesiąca M określonego w umowie z dostawcą; oznacza to, że cena może być ustalana na bazie notowań z miesiąca dostawy towarów (M), jak również z miesiąca następnego (np. M+1 lub M+2). Po drugie, bardzo często w przypadku sprowadzania surowców w formie nieprzetworzonej (rudy) lub półproduktów (a więc form pozwalających na dalszą obróbkę i generowanie wartości dodanej w procesie) dostarczony towar wymaga opróbowania celem ustalenia przez laboratoria zewnętrzne zawartości surowców w dostarczonym materialne. W przypadkach sporów pomiędzy dostawcą, a odbiorcą dot. zawartości surowców w danym materiale, koniecznym jest korzystanie z laboratoriów rozjemczych, co znacząco wydłuża cały proces. W przypadku tych rynków, w każdym przypadku w którym na moment importu należności celne są ustalane na podstawie cen szacunkowych (z uwagi na brak wiedzy co do wysokości zmiennych elementów ceny – zarówno po stronie dostawcy, nabywcy, jak również i organów celnych) importer jest zobowiązany do zapłaty odsetek.

Naliczanie „karnych” odsetek zwiększyło koszty importu, co w niektórych wręcz przypadkach może doprowadzać do braku opłacalności produkcji z towarów importowanych (przy jednoczesnym braku dostępności tych samych towarów na rynku krajowym) lub zmuszenia (szczególnie podmiotów z sektora MŚP) do rezygnacji z działalności np. na rynku surowcowym.

Należy wskazać, że koszty te nie powstają na skutek zaniedbań importerów czy dążenia do unikania opodatkowania, a spowodowane są jedynie specyfiką zasad ustalania cen towarów obowiązującą powszechnie na niektórych rynkach, w tym rynku surowcowym.

W związku z powyższym stanem faktycznym zwracam się z prośbą o następujące informacje:

Ile podmiotów w 2017 r. zapłaciło odsetki, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy VAT oraz jaka była ich łączna wysokość?

Jakie były w 2017 roku trzy najwyższe kwoty naliczonych od jednego podmiotu odsetek (sumarycznie za cały rok), o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy VAT oraz które podmioty zostały zobowiązane do ich zapłaty?

Ilu przedsiębiorców z sektora MŚP obowiązanych było w 2017 r. do zapłaty odsetek, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy VAT?

Czy Minister planuje wszczęcie procedury legislacyjnej mającej na celu przywrócenie uchylonej zasady, iż odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania oraz jakie jest uzasadnienie jego decyzji?

Z poważaniem,

Mirosława Stachowiak-Różecka

Data wpływu: 25-09-2017

Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na Interpelację nr 15740 z dnia 5 października 2017 r. złożoną przez Posłankę na Sejm Panią Mirosławę Stachowiak - Różecką, w sprawie pobierania odsetek od podatku należnego z tytułu importu, poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowej interpelacji.

1. Ile podmiotów w 2017 r. zapłaciło odsetki, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy VAT oraz jak była ich łączna wysokość ?

Uprzejmie informuję, że ewidencja księgowa prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej określonej treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.), z dokładnością do paragrafu. W paragrafie odsetkowym 0910 gromadzone są łącznie wpływy z różnych tytułów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, co uniemożliwia pozyskanie oczekiwanej informacji z księgi głównej na podstawie zest...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »