Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.09.2021

Problemy z płynnością w wyniku COVID - Formy pomocy w przypadku zaległości podatkowych

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na jedną z interpelacji poselskich zawiera przydatne informacje dla przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii COVID-19 utracili lub mogą utracić płynność finansową. Jedną z form pomocy jest możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatkowych. To dość rzadko wykorzystywana instytucja, a w obecnych czasach powinniśmy sięgać po wszystkie dostępne, nawet ewentualnie, środki pomocy.

W związku z przekazaną w dniu 02.08.2021 r. interpelacją nr 25695 Posła na Sejm RP Pana Jana Szopińskiego w sprawie możliwości umorzenia zaległości podatkowych przedsiębiorcom branży kulturalnej i rozrywkowej, poszkodowanych w związku z pandemią COVID-19, w zakresie swojej właściwości, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odnosząc się do zagadnienia poruszonego w pytaniu nr 1 tj. możliwości umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych dla przedsiębiorców z branży kulturalnej i rozrywkowej, którzy nie mogli zapłacić ich w terminie w związku z kryzysem wywołanym COVID-19, należy zauważyć, że przedsiębiorcy z ww. branż, a także inni podatnicy przeżywający trudności powstałe na skutek pandemii COVID-19 i mający problemy w bieżącym regulowaniu zobowiązań podatkowych mogą ubiegać się o ulgi w spłacie tych zobowiązań na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa [1].

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej.

Na wniosek podatnika organ podatkowy może udzielić ulgi w postaci:

1) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2 Ordynacji podatkowej).

Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis,

3) stanowią pomoc publiczną udzielaną na ściśle określone cele (wymienione w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej).

W przypadku ulg w formie odroczenia lub rozłożenia na raty, przedsiębiorcom (również z branż, których dotyczy interpelacja) pomoc może być udzielona w ramach programu pomocowego SA.57172(2020/X).

Z uwagi na fakt, że program ten skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców (oprócz instytucji finansowych), którzy zanotowali spadek obrotów i których problemy w regulowaniu zobowiązań podatkowych miały związek z pandemią COVID-19, programem tym objęte są zaległości powstałe po 31.12.2019 r.

Program ten nie przewiduje górnego pułapu pomocy jaką może otrzymać przedsiębiorca stąd też ulgą mogą zostać objęte znaczne kwoty zobowiązań i nie kumuluje się z pomocą de minimis. Jednocześnie należy wskazać że w przypadku braku możliwości spłaty wcześniej odroczonych zobowiązań podatkowych przedsiębiorca może ponownie złożyć wniosek o dalsze prolongowanie spłaty. Należy podkreślić, że zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, raty, odroczenie) ma charakter uznaniowy, a ocena zasadności udzielenia ulgi leży w gestii właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który czyni to w ramach tzw. uznania administracyjnego.

Uznanie administracyjne nie oznacza jednak dowolności, gdyż rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy musi znajdować oparcie w udokumentowanych ustaleniach organu co do wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę rozstrzygnięcia, które powinno pozostawać ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »