Problemy z inwestycjami na terenach sąsiadujących z działkami bez ustalonych właścicieli

Ewidencja gruntów i budynków nie jest rejestrem publicznym rozstrzygającym o prawach do nieruchomości. Co za tym idzie, zapisy ewidencji w tym zakresie nie mogą stanowić bezwzględnej i jedynej podstawy ustalenia przez organ stron postępowania administracyjnego.

Interpelacja nr 21395 do ministra infrastruktury w sprawie ewidencji geodezyjnej nieruchomości (działek nieznanych właścicieli)

Szanowny Panie Ministrze,

w ewidencji geodezyjnej nieruchomości niejednokrotnie występują działki nieznanych właścicieli. Jest to duży problem społeczny i gospodarczy, gdyż brak, a właściwie nieustalenie właściciela ma negatywny wpływ zarówno na zagospodarowanie takiej działki, jak też na zagospodarowanie działek sąsiednich. Problem taki występuje na przykład przy staraniach o pozwolenie na budowę na działce sąsiadującej z działką nieustalonego właściciela. Uprzedzając argumenty, że organ administracji budowlanej przy ustalaniu właścicieli sąsiadujących działek nie może ograniczać się przecież do zapisów w ewidencji gruntów i budynków, należy podkreślić, że takie stwierdzenie nie załatwia sprawy. Organ często nie ma instrumentów formalnoprawnych wystarczających do wykonania swojego ustawowego zadania, gdy musi wykroczyć w badaniu sprawy poza ewidencję gruntów i budynków. Należy uznać, że skuteczniejszym rozwiązaniem jest doprowadzenie do zarejestrowania przez służby geodezyjne właściciela w ewidencji geodezyjnej, niż kazuistyczne ustalanie tego właściciela np. przez organ administracji budowlanej, do czego ten organ ma uprawnienia czasami tylko teoretyczne z punktu widzenia konkretnej sytuacji.

Spośród różnorodnych sytuacji, gdzie brakuje ustalenia w ewidencji geodezyjnej właściciela działki szczególnie szkodliwe są takie sytuacje, gdzie stan braku ustalenia właściciela ma charakter trwały i praktycznie nieusuwalny. Wbrew temu, co wydawałoby się na pierwszy rzut oka, takie sytuacje występują dosyć często. Mam na uwadze zwłaszcza błędy popełniane na etapie zakładania ewidencji gruntów (np. w latach 60-tych ub. wieku) i ich skutki. Typowym tego przykładem jest wydzielanie działek pod cieki wodne lub rowy melioracyjne przy zakładaniu ewidencji geodezyjnej, gdzie potem w konkretnym przypadku okazuje się, że to wydzielenie było bezpodstawne, gdyż nie było uzasadnienia ani prawnego, ani faktycznego do takiego wydzielenia. Skoro taka czynność miała charakter pierwotny, to skutkuje ona tym, że obecnie nie można do końca naprawić takiego błędu w postępowaniu administracyjnym, gdyż stosowne służby nie dysponują materiałem geodezyjnym, który pozwoliłby na wprowadzenie prawidłowej ewidencji w miejsce ewentualnie uchylonych, błędnych oznaczeń działek jako „nieznanych właścicieli”. Ponadto może okazać się niemożliwym uregulowanie tej sprawy w postępowaniu cywilnym dotyczącym zasiedzenia nieruchomości lub jej części. Co więcej prawomocne orzeczenie sądowe oddalające wniosek o zasiedzenie, będzie dodatkowo utrwalać stan prawny (lub bezprawny) o dużej szkodliwości społecznej.

Zwracam się do Pana Ministra o poinformowanie mnie jak ministerstwo ocenia powyższą sytuację w kontekście rozmiaru tego problemu, jego skutków i możliwości zaradczych? W ramach odpowiedzi na niniejszą interpelację proszę zwrócić uwagę na ewentualną konieczność ustawowego uregulowania tej sprawy.

Zgłaszający: Krzysztof Michałkiewicz

Data wpływu: 09-04-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 21395 Pana Posła Krzysztofa Michałkiewicza dotyczącą występowania w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości o nieustalonym właścicielu, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 2 pkt 8 definiuje ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o g...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »