Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

30.06.2020

Problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców

Za niezgłoszenie zleceniobiorcy do ZUS odpowiada zleceniodawca, a nie zleceniobiorca, który bardzo często nie jest w stanie stwierdzić i nie wie, czy został w ogóle zarejestrowany w ZUS. Ten problem stał się szczególnie uciążliwy w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Po pierwsze - brak ubezpieczenia wywołuje poważne zagrożenie życia i zdrowia, po drugie zaś - jeśli zleceniobiorca nie jest ubezpieczony, to zleceniodawca nie może wystąpić w jego imieniu o wypłatę świadczenia postojowego w momencie, gdy dochodzi do wstrzymania pracy.

Interpelacja nr 7213 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niezgłaszania do ZUS zleceniobiorców i braku podstawy do uzyskania świadczenia postojowego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. W momencie gdy osoba jest zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenia, i umowa ta stanowi jej jedyny tytuł do ubezpieczenia społecznego, zleceniodawca, jako płatnik składek, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według obowiązujących przepisów zgłoszenia tego musi dokonać w terminie 7 dniu od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Ten sam obowiązek dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, co wynika z art. 74 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), który odsyła do zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych. Za niezgłoszenie zleceniobiorcy do ZUS odpowiada zleceniodawca, a nie zleceniobiorca, który bardzo często nie jest w stanie stwierdzić i nie wie, czy został w ogóle zarejestrowany w ZUS. Dowiaduje się tego najczęściej podczas wizyty u lekarza, co stanowi na pewno poważny problem w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zleceniodawca, który nie zgłaszał zleceniobiorców do ubezpieczeń, powinien zapłacić za konkretny okres zaniedbania składki wraz z odsetkami. W teorii ZUS może również skierować wniosek do sądu o nałożenie na takiego zleceniodawcę grzywny. Niezgłoszenie do ubezpieczenia jest bowiem wykroczeniem z art. 98 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.). Przepis ten przewiduje karę grzywny do 5000 zł dla płatnika składek lub osoby zobowiązanej do działania w jego imieniu, którzy m.in. nie zgłosili do ZUS wymaganych danych. Również przepisy ustawy zdrowotnej przewidują sankcję w postaci grzywny nakładanej na pracodawcę za niezgłoszenie pracownika w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli niezrobienie tego w ciągu 7 dni).

Pojawia się jednak pytanie: Jak egzekwować ubezpieczenie od zleceniodawcy, skoro zleceniobiorcy nie zawsze są świadomi niedopatrzeń swoich przełożonych, a uzyskanie od nich informacji staje się trudną batalią, bez gwarancji sukcesu? Zwracają się do mnie pracownicy i pracowniczki, którzy w trakcie trwania umowy, podczas wizyt u lekarza dowiadują się, że nie są ubezpieczeni. Ten problem stał się szczególnie uciążliwy w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Po pierwsze - brak ubezpieczenia wywołuje poważne zagrożenie życia i zdrowia, po drugie zaś - jeśli zleceniobiorca nie jest ubezpieczony, to zleceniodawca nie może wystąpić w jego imieniu o wypłatę świadczenia postojowego w momencie, gdy dochodzi do wstrzymania pracy. Rodzi to ryzyko pozostania bez środków do życia i bez dostępu do podstawowej opieki medycznej.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym, działając na podstawie art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów lub Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma informacje na temat tego, ile osób zatrudniających w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne lub umowy cywilnoprawne w 2019 roku nie zgłosiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zatrudnianych przez siebie pracowników i pracownic, mimo iż byli do tego zobligowani w świetle obowiązujących przepisów prawa? Jeśli tak - proszę o przedstawienie zebranych danych.
  2. Czy MF lub MRPiPS posiada informacje na temat tego, wobec ilu osób zatrudniających w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne lub umowy cywilnoprawne w 2019 roku, którzy byli zobowiązani, a mimo to nie zgłosili zatrudnianych przez siebie osób do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS skierował wniosek do sądu o nałożenie grzywny z art. 98 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ? Jeśli tak - proszę o przedstawienie zebranych danych.
  3. Czy MF lub MRPiPS posiada informacje na temat tego, ile osób zatrudniających w oparciu w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne lub umowy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »