Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.09.2018

Problemu nie ma, ale prace nad jego usunięciem trwają

W resorcie finansów trwają obecnie prace nad określeniem docelowego sposobu identyfikacji towarów i usług, który z jednej strony zapewni podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność (co do prawidłowości zastosowanej stawki), z drugiej natomiast posłuży racjonalizacji samej struktury stawek (zapewni jednakowe opodatkowanie podobnym towarów i usług) - odpowiedziało MF w odpowiedni na interpelację dotyczącą opodatkowania gotowych dań i posiłków.

Interpelacja nr 19035 do ministra finansów w sprawie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Szanowna Pani Minister!

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie sprawowania mandatu posła ustaliłem, że na terenie całego kraju prowadzonych jest obecnie wiele postępowań podatkowych dotyczących zarówno drobnych przedsiębiorców, jak również wielkich sieci takich jak Telepizza Poland Sp z o.o., McDonald’s, AmRest, Sphinx, Domino’s, których przedmiotem działalności jest świadczenie usługi sprzedaży posiłków na wynos oraz dowozu do klienta pod wskazany adres. Prowadzone kontrole są wynikiem zmiany interpretacji ogólnej ministra finansów wyrażonej w piśmie z dnia 24 czerwca 2016 PT1.050.3.2016.156 w sprawie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, stanowiącym załącznik do niniejszej interpelacji.

Zanim poruszę stan faktyczny interpelowanej sprawy zwrócę uwagę na stan prawny zagadnienia, przedstawiając przepisy unijne oraz ustawodawstwo krajowe.

W myśl art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej „stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III” do dyrektywy.

W Wykazie dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98 stanowiącym załącznik III, znajdują się m.in. środki spożywcze (łącznie z napojami, ale z wyłączeniem napojów alkoholowych) przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta, żywe zwierzęta, nasiona, rośliny oraz składniki zwykle przeznaczone do produkcji środków spożywczych; produkty zwykle przeznaczone do użytku jako dodatek lub substytut środków spożywczych (punkt 1). Ponadto w art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zdefiniowano pojęcie usług restauracyjnych i cateringowych. Oznaczają one usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy (artykuł 6 ust. 1). Za usługi cateringowe i restauracyjne nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających (artykuł 6 ust. 2).

Z powyższego wynika, iż z usług restauracyjnych i cateringowych wyłączono sprzedaż żywności gotowej, jak i niegotowej wraz z usługą transportu. Zatem usługi sprzedaży posiłków na wynos zgodnie z przepisami unijnymi mogą korzystać z obniżonej stawki podatku od towarów i usług – jako sprzedaż towarów żywnościowych nie będąca usługą gastronomiczną i cateringową. W wykonaniu postanowień dyrektywy 2006/112/WE polski ustawodawca podążył podobnym tokiem legislacyjnym i przyjął następujące rodzaje obniżonych stawek podatku VAT dla sprzedaży żywności:

  • w art. 41 ust 2a w związku z pozycją 28 załącznika nr 10 ustawy o VAT - na podstawie których dla dań gotowych i posiłków o symbolu PKWiU 10.85.1 przyjął stawkę podatku VAT 5%
  • w dziale III usługi związane z wyżywieniem, inne towary nieprzetworzone - załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek podatku od towarów i usług z dnia 23.12.2013 w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych – stawka podatku VAT 8%.

Przy czym w dziale III pozycja 6 załącznika do wyżej cytowanego rozporządzenia znalazło się pojęcie „innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy’” jako jedna z usług związanych z wyżywieniem, a pojęcia tego nie udało się zdefiniować w formie przewidzianej zasadami legislacji. Również wobec braku definicji legalnej pojęcia „usług związanych z wyżywieniem” w prawie polskim jedynym źródłem definicji jest art.6 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dotyczącego definicji usług restauracyjnych i cateringowych.

Na podstawie powyższych uregulowań sieci handlowe ubiegały się o opinie Głównego Urzędu Statystycznego co do kwalifikacji PKWiU. GUS stwierdzał w nich, iż pizza oraz inne rodzaje żywności typu fastfood należą do ugrupowania 10.85, czyli mogą korzystać z 5% stawki podatku VAT. W oparciu o podstawę prawną w postaci załącznika nr 10 poz. 28 ustawy o VAT, jak i rozporządzenia w sprawie stawek podatku VAT z 23.12.2013 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie dostawy pizzy stosowali do tej pory stawkę podatku VAT 5%. Oczywistym bowiem był fakt, iż sprzedaży żywności wraz z transportem z reguły nie towarzyszą inne usługi dodatkowe pozwalające na zakwalifikowanie tych usług na gastronomicznych lub cateringowych zgodnie z orzecznictwem unijnym. Wiele firm czuje się dzisiaj pokrzywdzonych zmianą wykładni Ministerstwa Finansów. Posiadają one bowiem interpretacje podatkowe, o jakich mowa w art. 14 ust. 1 Ordynacji podatkowej, stwierdzające prawidłowość stosowania 5% stawki VAT. Taką opinię na przykład dla Telepizza Poland sp. z o.o. zawiera pismo z dnia 29.11.2011 roku, znak IPP2/443-1024/11-3/IZ/KOM, wydane przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, które dostępne jest w Internecie.

W toku praktyki wykształciła się zasada, iż usługi gastronomiczne to usługi związane z szeregiem dodatkowych świadczeń jak obsługa kelnerska, doradztwo, korzystanie z lokalu, emisja muzyki itd. – stąd stawka 8%. Usługi sprzedaży posiłków na wynos są pozbawione tych świadczeń. Łatwo zatem było odróżnić je od usług gastronomicznych, bowiem są jedynie dostawą żywności, stąd właśnie stosowano stawkę 5%, właściwą dla sprzedaży żywności. Stan ten utrzymywał się przed długie lata, a nawet doszło do opracowania programów księgowych - zwłaszcza w korporacjach sieciowych - uwzględniających powyższy podział. Nie budziło to również wątpliwości organów skarbowych.

Wprowadzona w roku 2016 wykładnia Ministra Finansów zaburzyła funkcjonujący podział. Ministerstwo zastosowało własną wykładnię pozycji 10.85 klasyfikacji PKWiU - gotowe dania i posiłki oraz działu 56 PKWiU - usługi związane z wyżywieniem. Stwierdzono, iż istotne jest, czy sprzedawane produkty są posiłkiem nadającym się do bezpośredniego spożycia. Z treści pisma ministra finansów z dnia 24.06.2016 roku wynika, że posiłki sprzedawane przez lokale gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać ze stawki 5%, produkty te są opodatkowywane stawką 8%. W praktyce organów skarbowych wykładnię ministra zrozumiano w następujący sposób – produkty sprzedawane na wynos (dotychczas ze stawką 5%) są z reguły podgrzewane, gotowane, a więc przetworzone - stąd ich sprzedaż jest świadczeniem usług gastronomicznych w stawce 8%. Potwierdzenie takiej praktyki stanowi fragment protokołu z kontroli podatnika będącego franczyzobiorcą jednej z międzynarodowych kor...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »