Problem ze świadczeniami rodzinnymi po zawieszeniu działalności

Katalog okoliczności, których zaistnienie powoduje utratę dochodu nie obejmuje wszystkich zdarzeń związanych z dochodem, a tylko te sytuacje, które wiążą się z trwałą utratą danego źródła dochodu. Zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma trwałego charakteru (jak wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru), więc nie zostało uwzględnione w katalogu określonym w art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z tym, to wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej uznawane jest za utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 1981 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji dotyczących nabywania i utraty prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych

Szanowna Pani Minister,

polityka rodzinna jest jednym z fundamentów polityki społecznej prowadzonej przez państwo. Powinna ona odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z przemian społecznych i demograficznych. Jednak wyzwaniem dla polityki społecznej muszą też być zmiany zachodzące na niwie gospodarczej, w tym wzrastająca mobilność zawodowa Polek i Polaków, różnorodność form podejmowanych przez nich aktywności zawodowej i ich dynamiczna zmienność.

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych uregulowane są kwestie nabywania i utraty prawa do tych świadczeń. Zgodnie z przepisami tej ustawy w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny (…), po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód rodziny, (…) ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

Zapis ten wraz z art. 3 pkt 23 ustawy powoduje, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w momencie jej zawieszenia nie są zaliczane do katalogu osób, które utraciły dochód. W przypadku podjęcia przez nich zatrudnienia np. w formie umowy o pracę, ich dotychczasowy dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (pomimo jej zawieszenia) nadal uwzględniany jest jako dochód członka rodziny. Skutkuje to często przekroczeniem przez te osoby kryterium dochodowego i utratę należnych im świadczeń.

Należy tutaj podnieść, że zaliczanie przez organy dochodu z tytułu zawieszonej działalności gospodarczej do dochodów rodziny jest błędne z tego względu, że osoba prowadząca zawieszoną działalność gospodarczą nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozszerzy katalog art. 23 omawianej ustawy o sytuację, w której utrata dochodu następuje w wyniku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców?
  2. Czy wprowadzenie takiej zmiany jest również możliwe we wszystkich ustawach dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych ustalających kryteria dochodowe i uzależniających od nich wypłatę świadczeń?

Jeżeli dodanie zapisu w takiej formie nie jest możliwe, prosimy o uzasadnienie takiego stanowiska i zaproponowanie przez ministerstwo innego rozwiązania, które definicję "utraty dochodu" wiązać będzie nie tylko z wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, ale także z jej zawieszeniem, które skutkuje de facto utratą dochodów z tego źródła.

Posłowie:
Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Falej, Katarzyna Kotula, Paweł Krutul, Robert Obaz, Katarzyna Ueberhan, Maciej Kopiec, Marek Rutka, Hanna Gill-Piątek

4 lutego 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1981 w sprawie zmiany regulacji dotyczących nabywania i utraty prawa do świadczeń rodzinny...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »