Prezenty o małej wartości i próbki a VAT. Co nowego od kwietnia 2013 r.?

Odpłatna dostawa towarów iodpłatne świadczenie usług naterytorium kraju to codozasady jedne zczynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie ustawa wskazuje, wjakich przypadkach opodatkowaniu podlegać będzie również nieodpłatna dostawa towarów bądź świadczenie usług. Regułom opodatkowania świadczeń nieodpłatnych nie podlegają dwie czynności: przekazanie prezentów omałej wartości oraz przekazanie próbek.

Od 1 kwietnia 2013 r. nie ma wśród nich przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Czy oznacza to, że od tego dnia ich przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Opodatkowanie VAT nieodpłatnego przekazania

Zasada generalna w podatku VAT, która dotyczy opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, brzmi tak, że wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub – w ujęciu ogólnym – które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów (czyli podlega opodatkowaniu).

Zasadę tę polski ustawodawca wyraził w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Wskazuje jednocześnie, o jakie przekazanie chodzi w szczególności. Mowa tutaj o przekazaniu lub zużyciu towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkich darowizn.

Warunkiem opodatkowania takiego nieodpłatnego przekazania jest to, aby podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów z tytułu nabycia, ale również – co jest nowością od 1 kwietnia 2013 r. – importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednak wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o małej wartości i próbki. Jak zostało wskazane na wstępie, z katalogu tego zostały usunięte materiały reklamowe i informacyjne.

Prezenty o małej wartości

Przez prezenty o małej wartości należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeśli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W definicji prezentu o małej wartości, pomimo zapowiedzi ustawodawcy, nic się nie zmieniło (w projekcie ustawy zmieniającej ustawę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »