Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

01.02.2018

Preferencyjny CIT: 15% podatku w przypadku dokapitalizowania spółki po jej utworzeniu

Z uzasadnienia:...Dosłowne brzmienie art. 19 ust. la pkt 3 ustawy CIT nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż dotyczy on wyłącznie przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w momencie zawiązania (utworzenia) spółki i to wyłącznie przez udziałowca powołującego ją do życia.

Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe

Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) posiada siedzibę na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka została założona w czerwcu 2016 r. na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2016 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 14 lipca 2016 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5000 zł i został pokryty w całości gotówką – wkładem pieniężnym wniesionym przez T. Sp. z o.o. (dalej jako: „Założyciel”).

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki trwał od 15 czerwca 2016 r. i zakończył się 31 grudnia 2016 r. (dalej jako: „Poprzedni Rok Podatkowy”).

Wartość przychodu ze sprzedaży Spółki (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w Poprzednim Roku Podatkowym (tj. w roku podatkowym kończącym się 31.12.2016 r.) wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Na skutek podjętych decyzji biznesowych, w sierpniu 2016 r., Założyciel, sprzedał wszystkie udziały Spółki do R. B.V. (dalej: „Poprzedni Właściciel”). Poprzedni Właściciel jest również jedynym akcjonariuszem spółki C. SA. (dalej jako: „Spółka Dzielona”).

Poprzedni Właściciel kupił wszystkie udziały w Spółce w celu reorganizacji grupy kapitałowej polegającej na podziale przez wydzielenie Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577. z późn. zm.; dalej jako „k.s.h”). W wyniku podziału w lutym 2017 r. na Wnioskodawcę przeniesione zostały wydzielone składniki majątkowe stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r„ poz. 1888 ze zm.; dalej jako „Ustawa o CIT”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej jako „Ustawa o VAT”) – P. (dalej jako: „ZCP”) Spółki Dzielonej w zamian za nowo utworzone udziały, które Wnioskodawca przyznał Poprzedniemu Właścicielowi.

Następnie, własność udziałów w Spółce została przeniesiona przez Poprzedniego Właściciela na rzecz J. Sp. z o.o. (dalej jako: „Obecny Właściciel”) na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki 15% podstawy opodatkowania w roku podatkowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz 1888 z póżn. zm., dalej ustawa o CIT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do stosowania stawki 15% podstawy opodatkowania w roku podatkowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »