Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

05.12.2018

Prawo przedsiębiorców nie ma zastosowania do kontroli PIP?

Jedną z okoliczności wyłączających stosowanie odpowiednich przepisów Prawa przedsiębiorców jest sytuacja, w której zasady i tryb kontroli wynikają m.in. z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Przykładem takiej umowy jest Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Niektóre przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy stanowią lex specialis względem odpowiednich regulacji rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców. W odniesieniu do kontroli działalności przedsiębiorców prowadzonej przez organy PIP przepisy Prawa przedsiębiorców obowiązują zatem w takim zakresie, w jakim nie stoją w sprzeczności z ww. aktami prawnymi - wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Interpelacja nr 27076 do prezesa Rady Ministrów w sprawie relacji ustawy Prawo przedsiębiorców do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Szanowny Panie Premierze!
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalając w dniu 6 marca 2018 r. ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, zmienił kilkadziesiąt innych ustaw i wprowadził do tych aktów prawnych obowiązek stosowania w procedurach kontrolnych postanowień rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, lecz żadnej zmiany nie wprowadził w odniesieniu do rozdziału 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 1 tej ustawy „kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej”. Ratyfikowaną umową międzynarodową i mającą pierwszeństwo w stosowaniu nad ustawami krajowymi jest Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, której postanowienia art. 12 i 16 regulują zasady kontroli wykonywanej przez inspektorów pracy. Prowadzić to może do wniosku, że ww. ustawa Prawo przedsiębiorców w aktualnym stanie prawnym nie powinna mieć zastosowania do kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, regulując kompleksowo zagadnienie dotyczące kontroli realizowanych przez inspektorów pracy, jest przepisem szczególnym, czy też przepisem odrębnym w odniesieniu do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców?
  2. Czy z uwagi na postanowienia art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, art. 12 i 16 ww. Konwencji MOP nr 81 oraz aktualne orzecznictwo przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców stosować należy do kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy, a jeżeli tak, to które z nich, na jakiej podstawie i w jakim zakresie?

Poseł Józef Brynkus

28 października 2018 r.

Odpowiedź na interpelację...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »