Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.03.2014

Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją

Pytanie podatnika: Czy w dniu 1 stycznia 2014 r. (który byłby dniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, dniem uzyskania pierwszego przychodu, a także dniem zarejestrowania firmy jako podatnika VAT czynnego), Wnioskodawca będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi wcześniej na poczet przyszłej działalności opodatkowanej, udokumentowanych fakturami VAT, dokonanymi przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowiących koszty planowanej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2013 r. (data wpływu) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W chwili obecnej jest Pani zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, ale z dniem 1 stycznia 2014 r., zamierza rozpocząć we własnym imieniu działalność gospodarczą (otworzyć kancelarię notarialną). Z dniem rozpoczęcia działalności zostanie rozwiązana Pani dotychczasowa umowa o pracę. Wskazała Pani, że jest to termin przybliżony, ponieważ procedura powołania wynosi od 4 do 6 miesięcy i do daty samego powołania, nie jest wiadomym jak długi będzie to okres czasu. Przed dniem otwarcia działalności zamierza Pani ponieść z własnych środków wydatki inwestycyjne, które związane będą bezpośrednio z wykonywaniem przyszłej działalności opodatkowanej (np. koszty przystosowania lokalu, jego wyposażenie, zakup niezbędnych urządzeń, jak drukarka, telefon, komputer, pakiet ..., programy notarialne, czynsz najmu lokalu), przy czym wskazano, że do otwarcia kancelarii nie zamierza Pani rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG oraz jako podatnika VAT czynnego. Wyżej wymienione wydatki i koszty całej inwestycji udokumentowane zostaną fakturami VAT, gdzie Pani będzie figurować jako nabywca (tj. jako osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej), a zatem faktury zostaną wystawione na Pani imię i nazwisko, adres domowy, z podaniem Pani NIP). Wskazała Pani również, że nie skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy w dniu 1 stycznia 2014 r. (który byłby dniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, dniem uzyskania pierwszego przychodu, a także dniem zarejestrowania firmy jako podatnika VAT czynnego), będzie mieć Pani prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi wcześniej na poczet przyszłej działalności opodatkowanej, udokumentowanych fakturami VAT (wystawionymi w sposób, o którym mowa wyżej), dokonanymi przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowiących koszty planowanej działalności gospodarczej?
  2. Czy może Pani dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, złożonej za pierwszy okres rozliczeniowy, czyli za styczeń 2014 r., w którym rozpocznie Pani wykonywanie działalności gospodarczej oraz uzyska Pani status podatnika VAT czynnego, za okres nie dalszy niż dwa miesiące wstecz, czyli przykładowo wydatki poniesione w listopadzie 2013 r., będzie mogła Pani odliczyć od podatku naliczonego za okres rozliczeniowy w styczniu 2014 r.?
  3. Czy w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w marcu 2014 r., związanego z niewydaniem wcześniej decyzji o powołaniu (a zatem brakiem możliwości jej rozpoczęcia we wcześniejszym terminie), celem uniknięcia składania zaległych deklaracji VAT, będzie Pani mogła dokonać odliczenia kwoty VAT z faktur dokumentujących wydatki, o których mowa wyżej, poczynione w listopadzie 2013 r., a związane bezpośrednio z wykonaniem przyszłej działalności opodatkowanej, dokonane przed rejestracją działalności gospodarczej i rejestracją jako podatnika VAT czynnego, w pierwszym okresie rozliczeniowym (czyli w marcu 2014 r.), jedynie w przypadku wyboru rozliczenia w systemie kwartalnym?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o VAT nie wymaga, aby do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego już w momencie otrzymania faktury VAT, a ustawa nie pozbawia Pani możliwości odliczenia VAT od wydatków dokonanych przed rejestracją, o ile mają związek z prowadzoną przyszłą działalnością gospodarczą. Warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie w celu skorzystania przez Panią z tego prawa. Wydatki, które zamierza Pani poczynić, będą wykorzystywane w całości do prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, przy czym nie może jej Pani prowadzić przed powołaniem (potwierdza to zasada neutralności VAT).

W momencie odliczenia naliczonego VAT, będzie Pani już zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Oczywiście co do zasady prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma Pani fakturę. Jeżeli jednak nie dokona Pani obniżenia kwoty podatku należnego w tym okresie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. o VAT).

Istnieje jednak możliwość, że dokona Pani zakupów w listopadzie 2013 r., a powołanie otrzyma i tym samym dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny dopiero w marcu 2014 r. W takim przypadku Pani zdaniem, należy przyjąć, że w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia działalności we wcześniejszym terminie, prawo do obniżenia podatku należnego za poprzednie miesiące może być zrealizowane w pierwszej deklaracji VAT-7 składanej po zarejestrowaniu, pod warunkiem wystąpienia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Wskazać należy, iż przepis ten (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 stycznia 2014 r., otrzymuje brzmienie: „kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Powyższe oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »