Prawo do korekty zeznania podatkowego a okres przedawnienia

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może ponownie złożyć korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w PIT-36 za 2009 r. i ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku biorąc pod uwagę, że jeżeli decyzją urzędu skarbowego ów podatek został rozłożony na raty, a ostatnia rata wymagalna jest do 16 sierpnia 2017 r. to uprawnienie wygasa dopiero po upływie piecu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 5 stycznia 2017 r.), uzupełnionym 18 stycznia 2017 r. i 27 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego i otrzymania zwrotu podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego i otrzymania zwrotu podatku.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 23 lutego 2017 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.7.2017.1.MM, 2461-IBPB-2-2.4518.2.2017.1.MM wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 27 lutego 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest w posiadaniu 1/2 udziałów w nieruchomości (przekazanej w drodze darowizny od brata). W dniu 23 czerwca 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną sprzedaży 1/2 posiadanych udziałów (nie posiadającą formy aktu notarialnego) na rzecz brata męża i jego żony. Na tej podstawie Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 50.000 zł i zobowiązała się do sprzedaży udziałów w nieruchomości do dnia 30 czerwca 2009 r. Powyższa kwota nie była zaliczką na poczet sprzedaży jak również nie stanowiła zadatku zgodnie z § 4 ww. umowy. Po zawarciu umowy przedwstępnej nie została podpisana umowa przyrzeczona do dnia 30 czerwca 2009 r. jak również nie został wyznaczony inny termin podpisania tejże umowy i żadna ze stron nie dążyła do zawarcia umowy przyrzeczonej. Wnioskodawczyni pozostaje nieprzerwanie w posiadaniu ww. kwoty, a kupujący nieprzerwanie od czerwca 2009 r. do października 2014 r. zamieszkiwali w nieruchomości.

W dniu 16 lipca 2015 r. na wezwanie urzędu skarbowego została złożona korekta zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za 2009 r. W korekcie Wnioskodawczyni wykazała dochód z innych źródeł w wysokości 50.000 zł z czego wyniknęło zobowiązanie podatkowe w wysokości 9.000 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 5.358,00 zł. Było to owe 50.000 zł, które Wnioskodawczyni otrzymała zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej. Powyższą kwotę podatku decyzją urzędu skarbowego z 15 września 2015 r. rozłożono na 24 raty po około 200 zł miesięcznie z największą ratą 10.396,02 zł płatną do dnia 16 sierpnia 2017 r.

W dniu 1 października 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała od brata męża oraz jego żony pozew o zapłatę tejże kwoty, którą otrzymała na podstawie umowy przedwstępnej. W dniu 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok, w którym m.in. zasądził od Wnioskodawczyni na rzecz kupujących solidarnie kwotę 50.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 października 2015 r. Dodatkowo w powyższym wyroku zasądzono od Wnioskodawczyni na rzecz powodów kwotę 3.667,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Prawomocność ww. wyroku stwierdzono z dniem 17 czerwca 2016 r. Powyższa kwota do zwrotu jest to kwota wynikająca z umowy przedwstępnej (umowa przyrzeczona nie została podpisana a prawo własności udziałów nie zostało przeniesione na brata męża i jego żonę).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może ponownie złożyć korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w PIT-36 za 2009 r. i ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku biorąc pod uwagę, że jeżeli decyzją urzędu skarbowego ów podatek został rozłożony na raty, a ostatnia rata wymagalna jest do 16 sierpnia 2017 r. to uprawnienie wygasa dopiero po upływie piecu lat licząc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »