Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.07.2013

Prawo do korekty VAT z tytułu zakupów dokonanych przed rejestracją

Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą 1 marca 2012 r., w tym czasie dokonał zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną (maszyny i urządzenia do przyszłej działalności) nie korzystając z odliczenia VAT, gdyż nie zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. 24 września 2012 r. złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny od dnia 1 października 2012 r. Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych w okresie przed zgłoszeniem jako podatnik VAT czynny, w okresie od marca do września?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2013 r. (data wpływu 22 lutego 2013 r.), uzupełnionym w dniach 29 maja i 12 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu realizacji prawa do korekty podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonanych przed rejestracją oraz prawa do skorygowania fakturami VAT sprzedaży udokumentowanej rachunkami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2013 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniach 29 maja i 12 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu realizacji prawa do korekty podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonanych przed rejestracją oraz prawa do skorygowania fakturami VAT sprzedaży udokumentowanej rachunkami.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Rozpoczął Pan działalność gospodarczą w dniu 1 marca 2012 r., w tym czasie dokonał zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną (maszyny i urządzenia do przyszłej działalności) nie korzystając z odliczenia VAT, gdyż nie zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. W dniu 24 września 2012 r. złożył Pan zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny od dnia 1 października 2012 r. Wybrał Pan formę składania deklaracji kwartalnie (pierwsza deklaracja została złożona za 4 kwartał 2012 r. W uzupełnieniach do wniosku wskazał Pan, iż zakupił środki trwałe (m.in.: palnik, pompa, spawarka, sprężarka, komputer, przyczepa). Żaden ze środków trwałych nie przekroczył wartości 15.000 zł (brutto). Zakupy te były dokonane na podstawie faktur VAT, z których nie odliczono podatku VAT, ponieważ nie był Pan zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Prowadząc działalność od marca do września 2012 r. dokonał drobnych zakupów materiałów budowlanych i innych przedmiotów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym okresie wystawił Pan „rachunki za uzyskane przychody”. W ww. okresie nie korzystał Pan z odliczenia VAT od zakupionych towarów i materiałów, a także nie naliczał Pan VAT od wystawionych rachunków. W roku 2012 wielkość sprzedaży wyniosła 27.607,76 zł, z tym że w w okresie, kiedy nie był Pan „vat-owcem”, czyli od marca do września 2012 r., wielkość sprzedaży wyniosła 14.136 zł i była udokumentowana rachunkami, a w okresie od października do grudnia 2012 r. sprzedaż (netto) wyniosła 13.471,76 zł i była udokumentowana fakturami VAT. Rozpoczynając działalność w dniu 1 marca 2012 r. nie zakładał Pan sprzedaży na poziomie 150.000 zł, ponieważ rodzaj działalności i okres wykonywania usługi, ilość zleceń nie pozwala na założenie tak „optymistycznego scenariusza”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy może Pan odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych w okresie przed zgłoszeniem jako podatnik VAT czynny, w okresie od marca do września?
 2. Czy powinien Pan złożyć deklaracje VAT-7K za poprzednie kwartały?
 3. Wykazał Pan za ten okres sprzedaż udokumentowaną rachunkami, czy powinien i może naliczyć VAT należny?
 4. Czy może Pan dokonać aktualizacji rejestracji jako podatnik VAT czynny i złożyć deklaracje za okres sprzed rejestracji, jeżeli dokonał wtedy zakupów jako niezarejestrowany podatnik VAT?

Przedstawiając własne stanowisko we wniosku oraz jego uzupełnieniu w sprawie wskazuje Pan, iż ustawa VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów poczynionych przed rejestracją, gdy zakupy będą wykorzystywane do bieżącej i przyszłej działalności opodatkowanej i ma prawo do dokonania odliczeń podatku od zakupów, musi Pan dokonać rozliczenia VAT od zakupów. Uważa Pan, iż powinien złożyć korektę VAT-R, zaznaczając jako dzień obowiązywania obowiązku podatkowego datę 1 marca 2012 r. i wskazując złożenie pierwszej deklaracji VAT-7K jako 1 kwartał 2012 r., korzystając z odliczenia VAT, odliczyć od faktur VAT zakupu i naliczyć VAT należny do swoich faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Cytowany przepis, na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 kwietnia 2013 r., otrzymuje brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W tym miejscu wskazać należy, iż w myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5. (art. 113 ust. 4 ustawy).

Z ust. 5 powołanego przepisu wynika, iż jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 1. sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz
 2. przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.
...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »