Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

10.07.2012

Prawo autorskie: Dozwolony użytek utworu fotograficznego

Dozwolony użytek to prawo do korzystania z rozpowszechnionego utworu bez zgody twórcy i w zasadzie bez konieczności uiszczania stosownego wynagrodzenia. Prawo to można jednak realizować jedynie na zasadach określonych w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm. dalej pr.a.).

Instytucja dozwolonego użytku sformułowana jest w art. 23 ust. 1 pr.a., zgodnie z którym bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. Dozwolony użytek nie dotyczy też programów komputerowych.

Prawo to  jest wyjątkiem od reguły wyrażonej w art. 17 pr.a., zgodnie z którą, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Redakcja tego przepisu, w której użyto stwierdzenia ,,jeżeli ustawa nie stanowi inaczej” wyraźnie wskazuje, że wyjątek w postaci dozwolonego użytku może być stosowany jedynie  wówczas, gdy przewiduje to ustawa. Odstępstwa tego nie należy zaś w żadnym przypadku interpretować rozszerzająco.

Korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku

Dozwolony użytek zwykle kojarzy się z korzystaniem z utworu dla osobistych, niekomercyjnych potrzeb. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia zaś także użytek wykraczający poza ramy własnego użytku osobistego, czyli dozwolony użytek publiczny.

Zasady dotyczące własnego dozwolonego użytku osobistego utworu fotograficznego

Podkreślić należy, że dozwolony użytek dotyczy wyłącznie utworów rozpowszechnionych, czyli takich, które za zezwoleniem twórcy zostały w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.

Zakres własnego użytku osobistego – zgodnie z art. 23 ust. 2 pr.a. – obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Jak widać, ramy związku osobistego zostały w pewien sposób przez ustawodawcę zakreślone. Nieostry i budzący rozbieżności interpretacyjne jest zaś zakres pojęcia ,,stosunku towarzyskiego”. Przyjąć należy, że obejmuje on takie relacje, które nie mają charakteru incydentalnego, lecz w których więzy międzyludzkie są podtrzymywane przez pewien czas.

Kiedy możliwy jest dozwolony użytek publiczny

W przypadku dozwolonego użytku, który wykracza poza ramy własnego użytku osobistego podkreślić przede wszystkim należy to, że sytuacje te są enumeratywnie wymienione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mimo to, osoby pragnące wykorzystać w dozwolony sposób cudzy utwór, często mają problem z określeniem, czy planowane działanie będzie zgodne z przepisami prawa autorskiego. Wynika to przede wszystkim z nieostrości niektórych pojęć. Tytułem przykładu można wskazać np. określenie ,,drobny utwór”.

W przypadku utworu fotograficznego zastosowanie znajdą niektóre z przewidzianych prawem  możliwości. I tak dozwolony użytek publiczny takich utwo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »