Powtórna amortyzacja przy leasingu zwrotnym

W przypadku leasingu zwrotnego bez znaczenia dla możliwości ujęcia składników majątku wchodzących w skład nieruchomości, jako środki trwałe i ich amortyzacji pozostaje fakt, że wcześniej składniki te były już przedmiotem amortyzacji.

Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe

Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym, którego dochody podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce. Spółka osiąga przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie studiów i projektów elektroenergetycznych. W ramach prowadzonej działalności, Spółka w dniu 18 grudnia 2006 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego nieruchomości położonej w mieście X (dalej: „Nieruchomość”), na którą składa się:

- udział w prawie współwłasności budynków i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, tj. budynku głównym biurowca z przewiązką, budynku zaplecza z przewiązką, stacji transformatorowej, muru oporowego, sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia oraz dróg i placów, oraz

- udział w prawie współużytkowania wieczystego gruntu.

Zawarta umowa leasingu miała charakter tzw. leasingu zwrotnego, a więc Spółka sprzedała należącą uprzednio do niej Nieruchomość na rzecz leasingodawcy i zawarła z nim jednocześnie umowę leasingu, której przedmiotem była Nieruchomość. Umowa leasingu została zawarta na okres 120 miesięcy.

Budynki i urządzenia posadowione na gruncie wchodzącym w skład Nieruchomości zostały wybudowane przez Spółkę na wiele lat przed ich sprzedażą na rzecz leasingodawcy. W okresie przed tą sprzedażą (a więc w okresie, gdy wspomniane składniki majątku były w posiadaniu Spółki) stanowiły one środki trwałe Spółki i odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych składników były ujmowane jako koszty uzyskania przychodów.

Po upływie okresu, na który została zawarta umowa leasingu, podjęto decyzję o wykupie Nieruchomości, a transakcja sprzedaży nastąpiła w styczniu 2017 r. za cenę ustaloną w umowie. Cena sprzedaży została rozdzielona na część odpowiadającą udziałowi w prawie współwłasności budynków i urządzeń oraz na część odpowiadającą udziałowi w prawie współużytkowania wieczystego. Pomiędzy Spółką a leasingodawcą nie występuje związek, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”). Nieruchomość będzie w dalszym ciągu wykorzystywana przez Spółkę w prowadzonej działalności (między innymi jako siedziba Wnioskodawcy), w okresie dłuższym niż rok.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład Nieruchomości, tj. budynków i urządzeń, z wyłączeniem udziału w prawie współużytkowania wieczystego gruntu, ustalonej w wysokości ceny zakupu tych składników majątku, wskazanej w umowie dokumentującej wykup Nieruchomości z leasingu, powiększonej o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania?

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach wskazanych w opi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »