Powrót vatowca do zwolnienia podmiotowego

Podatnik, który utracił prawo dozwolnienia sprzedaży odpodatku lub zrezygnował zniego, może, napodstawie art.113 ust.11 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług, nie wcześniej niż poupływie roku, licząc odkońca roku, wktórym utracił prawo lub zrezygnował zezwolnienia, skorzystać zniego ponownie.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 113 ust. 1 i ust. 13 ww. ustawy, wskazać można trzy warunki, które muszą zostać łącznie spełnione, aby podatnik mógł do zwolnienia powrócić:

 1. nie może dokonywać niektórych czynności, m.in.:
  • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z ich udziałem,
  • sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • sprzedaży nowych środków transportu,
  • świadczyć usług prawniczych, doradczych czy jubilerskich,
 2. wartość sprzedaży nie może przekroczyć łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł,
 3. od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce utrata zwolnienia lub rezygnacja z niego, upłynął co najmniej rok.

Powrót do zwolnienia możliwy także w trakcie roku

Do niedawna jeszcze organy podatkowe uznawały, że powrót do zwolnienia możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, pomimo że ustawodawca nie postawił przed podatnikiem takiego wymogu.

Zmienił to wyrok NSA z 24 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1463/13. Sąd orzekł w nim, że w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT mowa jest o możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia po upływie roku liczonym od końca roku, w którym utrata zwolnienia miała miejsce. Wyznaczając ten termin, ustawodawca zapewnił sobie gwarancję minimalnego czasu funkcjonowania podmiotu gospodarczego jako vatowca. Nie wprowadził natomiast dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze zwolnienia od początku roku kalendarzowego po roku, w którym podatnik spełnił warunki do odzyskania tego zwolnienia. Ponowne zwolnienie może więc być zapoczątkowane od pierwszego dnia dowolnego miesiąca następującego po rocznym okresie karencji.

Zgodne z tym poglądem Sądu stanowisko wyraził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 24 kwietnia 2015 r., nr PT3.8101.4.2015.LBE.72.

Obecnie nie ma już wątpliwości, że podatnik może powrócić do zwolnienia z VAT również w trakcie roku podatkowego.

Konieczna korekta VAT

Konsekwencją powrotu vatowca do zwolnienia podmiotowego jest zmiana przeznaczenia zakupionych towarów. Zatem decyzja o ponownym wyborze tego zwolnienia może rodzić konieczność zwrotu wcześniej odliczonego podatku. Na skutek tej zmiany będzie konieczne zastosowanie przez podatnika regulacji art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Przepis ten nakłada na podatnika obowiązek skorygowania podatku...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »