Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika

Pomniejszenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo, w szczególności taką możliwość przewiduje art. 87 i 91 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”).

Przepis art. 87 k.p. zawiera, zamknięty katalog sytuacji, w których pracodawca może (a w niektórych przypadkach ma obowiązek) zatrzymać określoną część wynagrodzenia na poczet zobowiązań pracownika, wobec pracodawcy albo osób trzecich, i wypłacić mu wynagrodzenie zmniejszone o tę kwotę. Zgodnie z tym przepisem po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąceniu z wynagrodzenia ulegają następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 4. kary pieniężne przewidziane w przepisach k.p.

Przewidziana w przepisie kolejność potrąceń nie jest przypadkowa, gdyż w przypadku wystąpienia kilku podstaw do potrącenia kwoty wynagrodzenia, należy zachować kolejność wskazaną w ww. przepisie. Powyższe przypadki dopuszczalności pomniejszenia wynagrodzenia pracownika na zaspokojenie jego zobowiązań mają charakter katalogu zamkniętego, zatem nie można stosować ich do sytuacji poza wyartykułowanymi w przepisie. Możliwość dokonania zmniejszenia wynagrodzenia pracownika, stanowi wyjątek od zasady ochrony prawa do wynagrodzenia za pracę i samego wynagrodzenia. Dlatego pomniejszenie wynagrodzenia w oparciu o inne niż wymienione w art. 87 k.p. sytuacje może nastąpić wyłącznie na podstawie art. 91 k.p.

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Zgodnie z art. 871. k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »