Postępowanie cywilne: Zmiany w dochodzeniu roszczeń coraz bliżej

Celem zmian dotyczących dochodzenia roszczeń, dla których upłynął termin przedawnienia jest zapewnienie ochrony dłużnikom będącym konsumentami. Nie zawsze osoby te są świadome tego, że upłynął już termin przedawnienia albo, że zachodzi potrzeba zgłoszenia zarzutu przedawnienia w trakcie procesu - poinformowało MS.

Interpelacja nr 16010 do ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany regulacji w przedmiocie terminów przedawnienia roszczeń wskazanych w art. 118 ustawy - Kodeks cywilny

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z treścią art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459) termin przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata, chyba że przepis szczególny przewiduje inny termin przedawnienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta nr UD245 przewiduje nowelizację wskazanego przepisu i skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń niezwiązanych z działalnością gospodarczą i niebędących roszczeniami o świadczenie okresowe z 10 lat na 6 lat, oraz skrócenie terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego oraz stwierdzonych ugodą z 10 lat do 6 lat.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo dysponuje statystykami i informacjami dotyczącymi średniego czasu trwania egzekucji roszczeń, w szczególności w przypadku ukrywania przez dłużnika majątku?

2. Czy Ministerstwo dysponuje informacjami co do egzekucji roszczeń przedawnionych egzekwowanych z powodu braku podniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia?

3. Czy Ministerstwo planuje prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej terminów przedawnień i uprawień dłużnika wynikających z faktu ich upłynięcia?

4. Czy Ministerstwo planuje wprowadzenie powszechnego obowiązku kontroli sądowej terminów przedawnienia i dania możliwości sądowi nie zasądzenia roszczenia z uwagi na upływ terminu przedawnienia z urzędu nie zaś na zarzut dłużnika?

Zgłaszający: Agnieszka Hanajczyk

Data wpływu: 03-10-2017

Odpowiedź na interpelację nr 16010 w sprawie zmiany regulacji w przedmiocie terminów przedawnienia roszczeń wskazan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »