Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.08.2017

Postanowienie o umorzeniu egzekucji nie dokumentuje nieściągalności wierzytelności

Warunkiem koniecznym dla udokumentowania nieściągalności wierzytelności, a w konsekwencji dla możliwości zaliczenia takiej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jest m.in. to, aby treść postanowienia nie pozostawiała wątpliwości co do braku majątku, z którego może być zaspokojona egzekwowana wierzytelność. Tylko postanowienie, z którego jednoznacznie wynika brak majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności może zostać uznane za postanowienie o nieściągalności.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 maja 2017 r. (data wpływu 25 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może uznać postanowienie o umorzeniu egzekucji za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może uznać postanowienie o umorzeniu egzekucji za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadził egzekucję wierzytelności w kwocie 20.461,99 zł (dalej: „Wierzytelność”) wynikającej z faktur sprzedaży przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Postanowieniem z 21 stycznia 2015 r. komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne wobec ustalenia, że Spółka nie posiada zdolności procesowej ani organów zarządzających. Faktycznie w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) brak jest wskazania osób wchodzących w skład zarządu - organu uprawnionego do reprezentacji Spółki. Mając na względzie brak jakiegokolwiek majątku Spółki, Wnioskodawca nie zdecydował się na złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej, gdyż taki wniosek przy braku perspektywy zaspokojenia generowałby jedynie koszty postępowania. Postanowieniem z 30 marca 2016 r. komornik stwierdził umorzenie egzekucji z mocy samego prawa wskazując, że w ciągu roku od dnia zawieszenia postępowania wierzyciel (Wnioskodawca) nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.; dalej: „KPC”). W toku egzekucji, przed jej zawieszeniem, nie ujawniono majątku Spółki, a pod adresem wskazanym w KRS nie jest prowadzona działalność Spółki. Nadto, jak wynika z wpisów w dziale 4 KRS, Spółka posiada liczne bezskutecznie egzekwowane zaległości podatkowe na kwotę przeszło 100.000 zł. 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca może uznać postanowienie o umorzeniu egzekucji za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca może uznać postanowienie o umorzeniu egzekucji za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „updop”), a tym samym Wierzytelność za wierzytelność, której nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 updop, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25 uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego.

Co prawda umorzenie egzekucji nastąpiło z przyczyn formalnych, tj. z uwagi na upływ rocznego terminu do dokonania czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia egzekucji, należy jednak wskazać, że kodeks postępowania cywilnego, ani też ustawa podatkowa nie definiuje „postanowienia o nieściągalności”. W ocenie Wnioskodawcy, uznać należy za postanowienie o nieściągalności także opisane postanowienie komornika z 30 marca 2016 r. stwierdzające umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa, gdyż Wnioskodawca ma pewne prawo przyjąć, że w ustalonym stanie faktycznym (brak organu zarządzającego oraz wskazane w KRS wpisy dotyczące zaległości podatkowych i bezskuteczność ich egzekucji) Wierzytelność jest nieściągalna. Tym samym Wnioskodawca może opisane wyżej postanowienie z 30 marca 2016 r. wydane przez komornika traktować, jako postanowienie o nieściągalności w rozumieniu przywołanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »