Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.01.2014

Posiadanie statusu podatnika i wystawianie faktur przez oddział

Pytanie podatnika: Wnioskodawca nosi się z zamiarem wydzierżawienia nieruchomości znajdującej się w innym mieście w innym województwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym faktem ma zamiar wyodrębnić działalność (stricte statutową i gospodarczą), którą będzie prowadził w tamtym miejscu, w formie oddziału (zakładu, filii). W jaki sposób oddział powinien wystawiać faktury? Czy oddział powinien być podatnikiem jakichkolwiek podatków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 lipca 2013 r. (data wpływu 23 lipca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • sposobu wystawiania faktur przez oddział Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe;
 • posiadania przez oddział statusu podatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie sposobu rozliczenia podatku naliczonego, posiadania przez oddział odrębnego numeru identyfikacji podatkowej, sposobu wystawiania faktur przez oddział oraz posiadania przez oddział statusu podatnika i płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nosi się z zamiarem wydzierżawienia (lub użytkowania w inny sposób, np. w formie użyczenia) nieruchomości znajdującej się w innym mieście w innym województwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym faktem ma zamiar wyodrębnić działalność (stricte statutową i gospodarczą), którą będzie prowadził w tamtym miejscu, w formie oddziału (zakładu, filii). W tym celu zarząd fundacji ma zamiar podjąć uchwałę, mocą której:

 • określi miejsce położenia oddziału;
 • ustanowi kierownika oddziału;
 • określi, że zakład (oddział) będzie prowadził wyodrębnioną rachunkowość i sporządzał bilans (będzie zakładem samobilansującym).

Oddział zostanie zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego; do zgłoszenia zostanie dodany formularz aktualizacyjny NIP-2 wraz załącznikiem NIP-2/A i formularz zgłaszający jednostkę lokalną do REGON. Oddział, jako wewnętrznie wyodrębniona jednostka, nie będzie miał własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. W jaki sposób oddział powinien wystawiać faktury?
 2. Czy oddział powinien być podatnikiem jakichkolwiek podatków?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy faktury należy wystawiać w taki sam sposób, w jaki wystawia je zakład główny (sama fundacja), z tym jednak zastrzeżeniem, że nazwą wystawcy będzie firma oddziału. Jak stanowi § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 Nr 68 poz. 360 z późn. zmian.), faktura zawiera imię i nazwisko lub nazwę podatnika. Przepis ten jest błędnie sformułowany, gdyż przedsiębiorca nie działa pod nazwą, a pod firmą (por. art. 43 z indeksem 2 Kodeksu cywilnego). W związku z tym faktem należy uznać, że faktura powinna zawierać firmę przedsiębiorcy. Zgodnie zaś z art. 43 z indeksem 6 Kodeksu cywilnego, oddział osoby prawnej posiada własną firmę. W związku z tym należy stwierdzić, że właśnie firma oddziału będzie umieszczana na fakturach. Jest to też zgodne z wykładnią systemową, celowościową i funkcjonalną, bowiem takie oznaczenie pozwoli odróżnić faktury, które powinny być zaksięgowane w księgach rachunkowych oddziału od tych, które powinny być zaksięgowane dla zakładu głównego.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy oddział nie będzie ani podatnikiem, ani płatnikiem żadnych podatków, bowiem nie jest osobną jednostką gospodarczą, ale jedynie wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie częścią tej jednostki (fundacji). Stąd oddział nie ma żadnej podmiotowości podatkowej - ma ją zakład główny, czyli fundacja. Oddział nie będzie też płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń - w myśl art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zmian.), zaliczki pobiera się „od osób, które uzyskują od tych zakładów (pracy) przychody ze stosunku służbowego”. Ponieważ oddział nie ma żadnej podmiotowości prawnej, nie może być stroną stosunku pracy, wypłacać wynagrodzeń (może być ono wypłacane jedynie za pomocą środków i osób związanych z oddziałem np. przez odpowiednie pełnomocnictwo, jednak nie zmieni to faktu, że pracodawcą będzie jednostka macierzysta, a nie oddział) i być płatnikiem ww. zaliczek. Nie będzie też płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • nieprawidłowe - w zakresie sposobu wystawiania faktur przez oddział Wnioskodawcy;
 • prawidłowe - w zakresie posiadania przez oddział statusu po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »