Poradnik Rzecznika Finansowego o wakacjach kredytowych

„Wakacje kredytowe” mogą być ulgą w czasie, kiedy raty kredytowe stają się z miesiąca na miesiąc coraz istotniejszym obciążeniem dla domowego budżetu. Na jakich zasadach są udzielane, co zrobić, aby z nich skorzystać. Na wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź w poradniku Rzecznika Finansowego.


 

PYTANIE: Pan Adam zawarł umowę kredytu hipotecznego na kwotę 300 000 zł w dniu 25 lipca 2017 r. Słyszał w mediach, że możliwe jest korzystanie z wakacji kredytowych. Chciałby się dowiedzieć na jaki okres może zawiesić spłatę rat oraz czy w przypadku, gdy raty pobierane są automatycznie z rachunku bankowego również może skorzystać z tego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy, który jest konsumentem w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków płatność za ratę pobierana jest z konta automatycznie przez bank, to jeśli kredytobiorca chce skorzystać z wakacji kredytowych jeszcze w sierpniu – powinien poinformować o tym bank poprzez złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe.

 


 

PYTANIE: Pan Andrzej i Pani Angelika zawarli umowę kredytu indeksowanego do waluty obcej CHF na zakup i wykończenie mieszkania w Poznaniu, w którym później wspólnie zamieszkali. Zastanawiają się, czy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych.

ODPOWIEDŹ: Z wakacji kredytowych kredytobiorca może skorzystać, jeśli:

 • zawarł umowę kredytu hipotecznego w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a umowa kredytu została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r. Jednocześnie termin zakończenia okresu spłaty przypada po upływie 6 miesięcy od 1 lipca 2022 r.;
 • złoży do kredytodawcy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu;
 • wniosek zostanie doręczony do banku;

W sytuacji kredytobiorców, mimo że umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, to nie jest to kredyt „złotowy”. Kredytobiorcy nie będą więc mogli skorzystać z „wakacji kredytowych”.

 


 

PYTANIE: Pani Alina przeczytała w prasie, że skorzystanie z „wakacji kredytowych” nie zwalnia z uiszczania wszystkich opłat związanych z umową. Czy to prawda? Jakie opłaty są zobowiązani uiszczać kredytobiorcy w okresie zawieszenia spłaty kredytu?

ODPOWIEDŹ: W okresie korzystania z „wakacji kredytowych” kredytobiorca:

 • nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat kredytu;
 • jest zobowiązany tylko do płatności opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych umową kredytu.

Złożenie wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu nie wpływa na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie związane z kredytem.

 


 

PYTANIE: Pan Jan i Paulina chcieliby skorzystać z „wakacji kredytowych”. Od kiedy i w jaki sposób mogą złożyć wniosek?

ODPOWIEDŹ: Wniosek o „wakacje kredytowe” można złożyć w formie tradycyjnej – papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Wniosek będzie można złożyć od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 29 lipca 2022 r. Jeżeli jest kilku kredytobiorców, wniosek powinni podpisać wszyscy, a w formularzu elektronicznym powinni być oni wskazani. Kredytobiorcy, przebywając za granicą, będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, ewentualnie mogą wysłać wniosek w formie papierowej. Wniosek jest skuteczny z chwilą doręczenia go kredytodawcy.

 


 

PYTANIE: Pan Tadeusz ma kredyt hipoteczny w banku spółdzielczym. Z banku uzyskał informację, że nie dysponują oni formularzem wniosku i nie wiedzą, czy i kiedy taki formularz będzie dostępny. Czy Pan Tadeusz może samodzielnie przygotować taki wniosek i jakie dane powinien zawierać?

ODPOWIEDŹ: Tak, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo. Wniosek o „wakacje kredytowe” powinien zawierać co najmniej:

 • oznaczenie kredytobiorcy à dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL,
 • oznaczenie kredytodawcy à dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku,
 • oznaczenie umowy à np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia,
 • wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu à można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z „wakacji kredytowych”,
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. à Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 


 

PYTANIE: W dniu 25 lipca Państwo Karol i Danuta Nowak wyjeżdżają na dwutygodniowe wczasy do Grecji. Termin zapadalności raty ich kredytu to pierwszy dzień każdego miesiąca, a więc 1 sierpnia br. Pierwszy dzień, zgodnie z ustawą, kiedy mogą złożyć wniosek to 29 lipca, kiedy będą już na zagranicznym urlopie. W jaki sposób mogą złożyć wniosek o „wakacje kredytowe” do banku?

ODPOWIEDŹ: Z dniem doręczenia wniosku do kredytodawcy spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku. Kredytobiorca powinien mieć świadomość, że dla możliwości skorzystania z „wakacji kredytowych” istotne jest doręczenie wniosku kredytodawcy. Warto zachować potwierdzenia nadania/złożenia wniosku osobiście w oddziale banku.

 1. Wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego

Jeżeli wniosek składany jest do kredytodawcy w zwykłej „papierowej” formie za pośrednictwem operatora pocztowego, warto wysłać wnios...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »