Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

29.07.2022

Ponowne przeliczenie emerytury tylko dla rocznika 1953

 

Jesienią 2020 roku do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja zakładała przywrócenie pełnej podstawy obliczenia emerytury, pomniejszonej o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych i miała dotyczyć osób urodzonych w roku 1953 i latach wcześniejszych. Rząd negatywnie odniósł się do tego projektu. Czy ministerstwo planuje przywrócić pełną podstawę obliczenia emerytury osobom urodzonym przed 1953 rokiem? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Interpelacja nr 34396 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie emerytur i rent z FUS

Szanowna Pani Minister!

Jesienią 2020 roku do Sejmu RP trafił senacki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja zakładała przywrócenie pełnej podstawy obliczenia emerytury, pomniejszonej o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjęta przez Sejm RP w czerwcu 2020 r. umożliwia ponowne przeliczenie zaniżonych świadczeń osobom urodzonym w roku 1953. Nowelizacja zaproponowana przez Senat RP miała dotyczyć osób urodzonych w roku 1953 i latach wcześniejszych. W senacie przeciw temu projektowi głosował zaledwie jeden senator. Rozwiązanie proponowane przez Senat RP wydaje się sprawiedliwe i pomaga rozwiązać problem pomniejszonych emerytur, który dotyczył także innych roczników, w tym mężczyzn odchodzących na wcześniejsze emerytury branżowe (górnicy, nauczyciele, osoby pracujące w szkodliwych warunkach).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w czasie prac nad nowelizacją poinformowało, że rząd negatywnie odnosi się do przedstawionego projektu. Przedstawiciele rządu informowali, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego niekonstytucyjność przepisu dotyczyła wyłącznie osób urodzonych w roku 1953. Trudno jednak nie zauważyć, że w analogicznej sytuacji znalazły się również osoby urodzone przed 1953 rokiem.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy ministerstwo planuje przedstawić projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przywróciłby pełną podstawę obliczenia emerytury osobom urodzonym przed 1953 rokiem? Proszę o wyczerpujące uzasadnienie odpowiedzi.

 

Posłanka Joanna Mucha

4 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34396 w sprawie emerytur i rent z FUS

Dotyczy: interpelacji Pani Poseł Joanny Muchy w sprawie emerytur i rent z FUS, w której zakwestionowano prawidłowość rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[1].

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przekazaną przy piśmie (znak: K9INT34396) interpelacją Pani Poseł Joanny Muchy w ww. sprawie, w której zapytano, czy resort rodziny i polityki społecznej „planuje przedstawić projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który przywróciłby pełną podstawę obliczenia emerytury osobom urodzonym przed 1953 rokiem”, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Ww. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. została opracowana w oparciu o ogólne zasady prawa ubezpieczeń społecznych oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Emerytura wcześniejsza przysługuje określonej grupie ubezpieczonych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Pomimo wypłacania emerytury wcześniejszej, a więc konsumowania odprowadzonych składek, organ rentowy nadal waloryzuje kwoty składek i kapitału początkowego zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS, które stanowią podstawę obliczenia emerytury powszechnej. Emerytura wcześniejsza była obliczana wg tzw. „starych zasad”. Na jej wysokość wpływ miały: podstawa wymiaru składek w okresie 10 lub 20 lat; parametr składkowy: 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok składkowy; parametr nieskładkowy: 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok nieskładkowy; tzw. część socjalna emerytury stanowiąca 24% kwoty przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne[2], niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek. W miejscu tym należy również odnieść się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16, stwierdzającego niezgodność mechanizmu pomniejszania podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych, ale jedynie w zakresie, w jakim dotyczył on kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury wcześniejszej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku wyraźnie natomiast zaznaczył, że nie kwestionuje możliwości stosowania mechanizmu potrącania w stosunku do pozostałych osób (część III punkt 5 akapit pierwszy orzeczenia). Całkowita likwidacja wspomnianego mechanizmu oznaczałaby, że wcześniejsi emeryci korzystaliby ze sztucznej kapitalizacji wartości emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, spowodowanej opóźnieniem daty przejścia na emeryturę w tzw. nowym systemie. Powstałaby zatem paradoksalna sytuacja, w której im dłużej pobierana byłaby emerytura wcześniejsza, tym większa byłaby wysokość emerytury powszechnej. Stan taki byłby sprzeczny z fundamentalną zasadą prawa ubezpieczeń społecznych - powiązania wysokości świadczenia z wysokością odprowadzonych składek.

Interpelacja dotyczy ubezpieczonych z innych niż 1953 roczników, pobierających emeryturę wcześniejszą, a więc niepozbawionych prawa do zabezpieczenia społecznego określonego w art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; jak to zostało wykazane wyżej - osób korzystających ze świadczenia, umożliwiającego przejście z jednej emerytury na kolejną emeryturę, tym razem z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Obowiązujące przepisy prawa nie odbierają wymienionej grupie prawa przejścia na emeryturę powszechną, stanowią jedynie o tym, że zostanie ona obliczona z zastosowaniem mechanizmu pomniejszenia jej podstawy o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Ma to zapobiec sytuacji, w której mimo konsumowania składek poprzez pobieranie emerytury wcześniejszej, kapitał początkowy i zewidencjonowane składki są nadal waloryzowane, a odłożenie daty przejścia na emeryturę powszechną skutkuje podniesieniem jej wysokości. Stan taki byłby sprzeczny ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »