Polski Ład uzdrowi system podatkowy?

Rada Ministrów 8 września br. przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została uchwalona 1 października br. Jednym z najważniejszych celów polityki rządu jest poprawa sytuacji materialnej Polaków. Dlatego Polski Ład zawiera m.in. pakiet zmian, które mają uczynić system podatkowy w Polsce bardziej sprawiedliwym społecznie - zapewnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 26891 do ministra finansów w sprawie systemu podatkowego w Polsce

Szanowny Panie Ministrze!

Przedsiębiorcy, eksperci i obywatele jasno mówią, że w Polsce mamy bardzo skomplikowany system podatkowy oraz dużą liczbę różnych podatków i danin do płacenia. System powinien być jasny i przejrzysty.

W związku z powyższym mam do Pana Ministra krótkie, ale jakże konkretne pytanie:

Czy w ramach tzw. Polskiego Ładu nastąpią jakieś zmiany systemu podatkowego, które spowodują, że system ten będzie jasny i przejrzysty, a podatnicy nie będą traktowani jak potencjalni złodzieje w kontakcie z urzędami skarbowymi?

Posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska

13 września 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26891 w sprawie systemu podatkowego w Polsce

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przesłaną interpelacją pani poseł Henryki Krzywonos - Strycharskiej w sprawie systemu podatkowego w Polsce, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Informacje ogólne

Rada Ministrów 8 września br. przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, realizujący zmiany podatkowe zapowiedziane w programie społeczno-gospodarczym „Polski Ład”. Projektowana ustawa wpłynęła do Sejmu RP 8 września 2021 r., natomiast nowelizacja została uchwalona 1 października br.

Zmiany zaproponowane w Polskim Ładzie

Jednym z najważniejszych celów polityki rządu jest poprawa sytuacji materialnej Polaków. Dlatego Polski Ład zawiera m.in. pakiet zmian, które mają uczynić system podatkowy w Polsce bardziej sprawiedliwym społecznie.

Jednym z kluczowych założeń jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników rozliczających się według zasad ogólnych do poziomu 30 000 zł. Efektem tych zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla ponad 18 mln pracujących Polaków i emerytów. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy stanie się bardziej progresywny, a co za tym idzie bardziej sprawiedliwy. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od niej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z 5 100 zł). Dotyczy to również zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

Istotną zmianą jest również zaproponowana w ustawie zmiana progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Dotychczas podatnik płacił 32% stawkę podatku w sytuacji, gdy jego dochody przekroczyły kwotę 85 528 zł. Ustawa przewiduje wzrost tej kwoty do poziomu 120 000 zł. Powyższe oznacza dostosowanie systemu podatkowego do wzrostu wynagrodzeń jakie miały miejsce w kraju na przestrzeni lat.

Dodatkowo „Polski Ład” przewiduje zmiany w zakresie naliczania składki zdrowotnej, oraz uchylenie przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Uchylenie tych regulacji skutkuje koniecznością dostosowania przepisów określających zasady obliczania zaliczek na podatek zarówno przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników tego podatku.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę w wysokości 4,9% dochodu pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie społeczne. Natomiast w przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem ryczałtowym wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości ich rocznych przychodów. Przedsiębiorca o rocznych przychodach do 60 000 zł będzie płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% liczoną od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorca którego przychody mieszczą się w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł zapłaci 9% składkę zdrowotną liczoną od 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Powyższej przychodów w wysokości 300 000 zł przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną liczoną od 180% miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawa przewiduje również obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim zostaną obniżone stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, oraz zawody techniczne. 14% stawką ryczałtu będą opodatkowane przychody ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Niższa, 12% stawka ryczałtu będzie natomiast dotyczyć niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT.

Nowym instrumentem, który ma zachęcić podatników do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest wprowadzony w ustawie „PIT-0 dla emerytów”. Wprowadzone zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia (zawartych z firmą), oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany), pod warunkiem, że przychody z tych tytułów podlegają ubezpieczeniom społecznym, a podatnicy mimo nabycia uprawnień nie otrzymują żadnego świadczenia emerytalnego, lub świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie. Roczny limit wolnych od podatku przychodów będzie wynosił 85 528 zł.

Nowym rozwiązaniem jest również zwolnienie dla podatników wychowujących co najmniej
czworo dzieci, tzw. „PIT-0 dla rodzin 4+”. Począwszy od przyszłego roku prawo do zwolnienia będzie przysługiwało rodzicom, w tym rodzicom zastępczym, oraz opiekunom prawnym. Na powyższ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »