Polski Ład 2.0: Abolicji podatkowej nie będzie

Zgodnie z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. uchylono ze skutkiem od 1 lipca 2022 r., art. 27-49 ustawy zmieniającej PIT i CIT, tj. przepisy noszące cechy abolicji podatkowej, dot. dochodów, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Polski, oraz przewidujące możliwość opodatkowania takich dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania. Złożenie wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem miało być możliwe od 1 października 2022 r., uchylenie więc przepisów przed tym terminem pozwala na zachowanie wyższej stabilności prawa podatkowego - poinformowało Ministerstwo Finansów.

 

Interpelacja nr 34001 do prezesa Rady Ministrów w sprawie abolicji podatkowej

Szanowny Panie Premierze,

w związku z otrzymaniem niepokojących sygnałów związanych z pracami podjętymi nad uchyleniem przepisów dotyczących abolicji podatkowej, która nie uwzględnia specyficznej sytuacji wielu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w związku z pracami nad drukiem sejmowym nr 2186 obawiają się skutków podatkowych faktycznego powrotu do ojczyzny, poniżej przybliżam problem oraz zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska.

Projekt ustawy skierowanej do prac Parlamentu RP przez Radę Ministrów zakłada uchylenie całości przepisów dotyczących planowanej od dawna abolicji podatkowej. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że abolicja podatkowa stanowi rozwiązanie budzące wątpliwości natury konstytucyjnej. Wskazano również, że abolicja ta od początku budziła wątpliwości. Ponadto prezydent RP, po wejściu w życie przepisów dotyczących abolicji podatkowej, skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie ich zgodności z Konstytucją RP, zarzucając im w szczególności naruszenie:

  1. zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa;
  2. zasady równości;
  3. zasady powszechności i równości opodatkowania.

Rada Ministrów, poprzedzając swoim działaniem badanie przepisów przez Trybunał Konstytucyjny, zaproponowała uchylenie w całości przepisów dotyczących tejże abolicji.

Należy wskazać, iż wprowadzenie abolicji podatkowej stanowiło słuszne rozwiązanie, szczególnie ze względu na możliwy znaczny wpływ do budżetu państwa z tytułu ryczałtu od dochodów w wysokości 8%. Majątki, bądź ich składniki, które dotąd nie były objęte aparatem fiskalnym państwa i przez wiele lat, z różnych przyczyn (również niejasności i niestabilności prawa podatkowego), były ukrywane lub przechowywane poza granicami Rzeczypospolitej Polski, mogłyby wpłynąć pozytywnie na sytuację gospodarczą w kraju.

Ponadto podkreślenia wymaga, że organy podatkowe niejednokrotnie nie mają możliwości skutecznego namierzenie ukrywanych majątków, co wynika przede wszystkim z ogromnych kosztów prowadzenia wszelkich czynności poszukiwawczych, ale również na późniejszym etapie szacowania ich wysokości czy też prowadzenia postępowań podatkowych. Wielokrotnie majątki ukrywane przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nie są ujawniane z uwagi na poziom skomplikowania ustaw podatkowych, z których właściwą interpretacją niejednokrotnie mają problem nawet specjaliści w tej dziedzinie.

Słusznym było również przyjęcie stosunkowo niskiego progu ryczałtu, tj. w wysokości 8%, ponieważ oceniać należy, że taki poziom ryczałtu skutecznie zachęciłby wielu obywateli do skorzystania z dobrodziejstwa abolicji podatkowej. Natomiast jego wyższy poziom mógłby spowodować, że przepisy abolicji podatkowej byłyby martwymi regulacjami. Należy również wskazać, że słuszność abolicji podatkowej podkreśla jej incydentalność i fakt, że analogicznych lub zbliżonych zakresem lub celem rozwiązań nie wprowadzano od wielu lat.

Utrzymanie w mocy przepisów dotyczących abolicji podatkowej staje się słuszne w szczególności z uwagi na aktualne problemy z jakimi zmaga się Rzeczpospolita Polska. Zdaje się, że Rada Ministrów, opracowując projekt ustawy uchylającej abolicję podatkową, nie wzięła pod uwagę licznych okoliczności, które uzasadniają utrzymanie w mocy tychże regulacji.

W pierwszej kolejności należy wskazać na aspekt związany bezpośrednio z samą procedurą uchylenia przepisów. Aktualnie przepisy dotyczące abolicji podatkowej zostały skierowane przez prezydenta RP do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Uchylenie tychże przepisów przed wydaniem rozstrzygnięcia budzi istotne wątpliwości i może godzić w zasadę zaufania obywateli do działań podejmowanych przez organy państwa. Uchylenie tychże przepisów przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego może prowadzić do uzasadnionych wątpliwości obywateli co do racjonalności ustawodawcy, który w świetle pojawiających się, niepotwierdzonych wątpliwości, dokonuje uchylenia szeroko zapowiadanych przepisów prawa. Takie działanie godzi w zaufanie obywateli do działania organów państwa.

Uchylenie obowiązujących przepisów dotyczących abolicji podatkowej godzi również w wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa. Zasada ta wskazuje, że obowiązujące prawo ma pozycję nad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »