Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.05.2017

Połączenie spółek a rozliczenie przychodów i kosztów

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia Spółek w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które zostanie przeprowadzone bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółek, Spółka Przejmująca będzie miała prawo i obowiązek, zgodnie z zasadą sukcesji generalnej, wykazać w swoim zeznaniu na podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy, w którym dojdzie do połączenia…..

…. (tj. w kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi połączenie i w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi połączenie) wszystkie (obok własnych):

 1. przychody podatkowe uzyskane przez Spółki Przejmowane od 1 stycznia 2017 r. do dnia zarejestrowania połączenia w KRS (dalej: „Dzień Połączenia”),
 2. koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółki Przejmowane od 1 stycznia 2017 r. do Dnia Połączenia,
 3. ewentualne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zapłacone przez/
  w imieniu Spółek Przejmowanych od 1 stycznia 2017 r. do Dnia Połączenia,

w konsekwencji Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do złożenia za rok podatkowy rozpoczęty 1 stycznia 2017 r., który zakończy się 31 grudnia 2017 r., jednego (wspólnego) zeznania podatkowego (CIT-8), w którym uwzględni przychody i koszty podatkowe (oraz ewentualne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych) własne oraz Spółek Przejmowanych bez konieczności sporządzania odrębnych zeznań dla Spółek Przejmowanych?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), uzupełnionym 17 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaty zaliczek na podatek w zeznaniu podatkowym po połączeniu Spółek poprzez przejęcie Spółek przejmowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaty zaliczek na podatek w zeznaniu podatkowym po połączeniu Spółek poprzez przejęcie Spółek przejmowanych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Przejmująca”) jest spółką kapitałową utworzoną zgodnie z przepisami prawa polskiego, mającą siedzibę na terytorium Polski i będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem spółek: A. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana I”), B. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana II”) oraz C. Sp. z o. o. (dalej: „Spółka Przejmowana III”), które również są spółkami utworzonymi zgodnie z przepisami polskiego prawa, mają siedzibę na terytorium Polski i są polskimi rezydentami podatkowymi.

Spółka Przejmująca należy do Grupy X. - międzynarodowej grupy zajmującej się produkcją produktów walcowanych i kutych, natomiast Spółka Przejmowana I, Spółka Przejmowana II oraz Spółka Przejmowana III (dalej: „Spółki Przejmowane”) działają w branży złomowej, a przedmiot ich działalności stanowi uzupełnienie działalności Spółki Przejmującej.

Rok obrotowy i podatkowy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (dalej: „Spółki”) to rok kalendarzowy, wobec czego obecny rok obrotowy i podatkowy Spółek trwa od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Spółka Przejmująca prowadzi księgi i przygotowuje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), natomiast Spółki Przejmowane prowadzą księgi i przygotowują sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie połączenia ze Spółkami Przejmowanymi poprzez przejęcie, w ramach którego Wnioskodawca przejmie Spółki Przejmowane. Do połączenia dojdzie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „KSH”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółek Przejmowanych przez Wnioskodawcę. Planowane połączenie pozostanie bez wpływu na strukturę udziałowców w Spółce Przejmującej.

Połączenia nastąpi w roku podatkowym rozpoczętym 1 stycznia 2017 r. - zakładane jest, że w tym roku połączenie zostanie wpisane w rejestrze właściwym według siedziby Spółki Przejmującej, co będzie się wiązało z wykreśleniem Spółek Przejmowanych z krajowego rejestru sądowego (KRS).

Połączenie zostanie przeprowadzone bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia Spółek w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które zostanie przeprowadzone bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółek, Spółka Przejmująca będzie miała prawo i obowiązek, zgodnie z zasadą sukcesji generalnej, wykazać w swoim zeznaniu na podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy, w którym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »