Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.06.2015

Podwyższone koszty autorskie przy umowie o dzieło

Pytanie podatnika: Czy przy wystawianiu rachunku do umowy o dzieło Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, o jakich mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie dzieła, będącego przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 16 marca 2015 r.), uzupełnionym 19 maja 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w związku z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w związku z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego.
 
Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 7 maja 2015 r., znak: IBPB II/1/4511-231/15/MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 19 maja 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 5 lutego 2015 r. Wnioskodawca podpisał umowę o dzieło, która obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w W. Realizacja dzieła nastąpi od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2015 r. lub w określonych przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu. Po zakończeniu dzieła, przedłożenia stosownej dokumentacji, wystawiony zostanie rachunek do umowy o dzieło.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

  • Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej, wymieniony we wniosku, jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Z tytułu wykonania tego projektu Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Jeden z punktów zawartej umowy o dzieło reguluje taki zapis, że Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie za przeniesienie prawa do stworzonego projektu.
  • Umowa o dzieło jest zawarta przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w żadnym zakresie (nie jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej). Tak więc umowa o dzieło nie jest zawarta w ramach działalności gospodarczej, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy przy wystawianiu rachunku do umowy o dzieło Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, o jakich mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie dzieła, będącego przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

W związku z zawartą umową o dzieło na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w W., Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wystawiając rachunek do umowy o dzieło może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%.

Wnioskodawca jest magistrem inżynierem i posiada stosowne uprawnienia do wykonania projektu budowlano-wykonawczego w ramach umowy o dzieło. Do obowiązków Wnioskodawcy należy projektowanie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Praca ta stanowi samodzielne dzieło. Efektem pracy Wnioskodawcy będą opisy oraz rysunki techniczne stanowiące projekty techniczne. Proces tworzenia obejmuje wszystkie fazy powstania dokumentacji projektowej, od koncepcji do projektu budowlanego i wykonawczego. Każdy projekt wymaga indywidualnego opracowania i zastosowania dedykowanych temu projektowi rozwiązań, dlatego też każdy z nich posiada cechy niepowtarzalności wykonanego dzieła, co pozwala na uznanie go za przedmiot prawa autorskiego. W zakresie obowiązków i uprawnień w procesie projektowania instalacji oraz infrastruktury technicznej, Wnioskodawca dodając swój wkład twórczy, staje się tym samym twórcą całego dzieła w rozumieniu art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Będąc autorem projektów instalacji oraz infrastruktury technicznej Wnioskodawca posiada prawa autorskie do tych projektów, które zgodnie z zapisami umowy przeniesie na Zamawiającego. Za wykonaną pracę, czyli stworzenie dzieła i przekazanie go wraz z prawami autorskimi na rzecz Zamawiającego, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż przysługuje mu prawo do odliczenia od wynagrodzenia za wykonany projekt 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przywołując treść art. 9 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że w przypadku umów cywilnoprawnych o zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, decyduje fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności, będących przedmiotem prawa autorskiego; co w jego przypadku ma miejsce. Przywołując następnie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wnioskoda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »