Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.02.2014

Podróże służbowe: Zwrot kosztów wyżywienia a zwolnienie z PIT

Pytanie podatnika: Czy kwota zapłaconego przez pracodawcę na podstawie faktury wyżywienia pracownika delegowanego, obejmującej jednodniowe, jak również kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przykładowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkować się kwotę posiłków zapewnionych przez pracodawcę ponad limit diety i co w związku z tym z wypłaconą częścią diety w wysokości 25% za kolację?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 października 2013 r. (data wpływu do Biura - 8 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących pokrycia przez pracodawcę kosztów wyżywienia z tytułu odbywanej przez pracownika/funkcjonariusza podróży służbowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2013 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących pokrycia przez pracodawcę kosztów wyżywienia z tytułu odbywanej przez pracownika/funkcjonariusza podróży służbowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca na podstawie:

  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz
  • rozporządzenia Ministra Finansów z 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju dokonuje rozliczeń kosztów podróży pracowników oraz funkcjonariuszy,

określa wysokość przysługujących należności, w tym diet, w wysokości uzależnionej od czasu trwania podróży służbowej.

Z definicji § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dieta w czasie podróży służbowej krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży, natomiast z ust. 3 wynika, że dieta nie przysługuje, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

W przypadku braku wyżywienia w trakcie odbywania delegacji związanej ze szkoleniem, kursami, warsztatami, itp. wypłacane są diety, zaś w przypadku zapewnionego wyżywienia pracodawca uiszcza kwotę wynikającą z przedstawionej faktury (dieta wówczas nie przysługuje/ nie jest wypłacana). Należy zauważyć, że niejednokrotnie koszt całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) wynikający z faktur przekracza kwotę 30 zł.

Przykład:

Pracownik oddelegowany w podróż służbową skorzystał z zapewnionych posiłków przez organizatora w postaci śniadania i obiadu (koszt ok. 50 zł, za który płaci pracodawca na podstawie faktury) i wyjechał z powrotem do miejscowości rozpoczęcia podróży służbowej. Czas trwania delegacji przekroczył 12 godzin, więc pracownikowi przysługuje pełna dieta. Ustalając należność z tytułu odbytej podróży służbowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, pracownikowi przysługuje kwota w wysokości 25% diety z tytułu niezapewnionej kolacji, ponieważ zapewniono tylko śniadanie i obiad. Z przedstawionej faktury wynika, że zapewnione wyżywienie przekracza kwotę diety (śniadanie i obiad = 50 zł).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety oraz inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy kwota zapłaconego przez pracodawcę na podstawie faktury wyżywienia pracownika delegowanego, obejmującej jednodniowe, jak również kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przykładowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkować się kwotę posiłków zapewnionych przez pracodawcę ponad limit diety i co w związku z tym z wypłaconą częścią diety w wysokości 25% za kolację?

Zdaniem Wnioskodawcy art. 21 ust.1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety oraz inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej określił kwotę diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w wysokości 30 zł za dobę podróży, a nie na pokrycie kosztów wyżywienia.

Ponadto w cyt. rozporządzeniu Minister Pracy i Polityki Społecznej określił, że jeżeli pracownikowi zapewniono wyżywienie to dieta nie przysługuje. Z przytoczonych przepisów wynika, że w przypadku gdyby pracownik w rozliczeniu jednodniowego polecenia wyjazdu służbowego bez zapewnionego całodziennego wyżywienia przedstawił rachunek za wyżywienie w wysokości powyżej 30 zł, wówczas ograniczony byłby limitem diety za dobę podróży. Inaczej przedstawia się sytuacja kiedy pracownik kierowany jest przez pracodawcę na kilkudniowe szkolenie (obowiązkowe, wynikające z charakteru służby), kurs, warsztaty, gdzie organizator szkolenia oprócz zakwaterowania zapewnia również całodzienne wyżywienie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku pokrycia przez pracodawcę kosztów wyżywienia (pracownik nie otrzymuje diet) limit nie powinien mieć zastosowania, a kwota wynikająca z faktury powinna korzystać ze zwolnienia podatkowego. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest fakt braku wyboru sposobu wyżywienia ze strony pracownika, który oddelegowany służbowo nie ma możliwości rezygnacji z posiłków zapewnionych przez organizatora szkolenia, spotkania, kursu, warsztatów, na które został skierowany, a musiałby w przypadku braku zwolnienia ponosić konsekwencje podatkowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie re...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »