Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.10.2013

Podróże służbowe: Posiłek profilaktyczny a wysokość diety

Pytanie podatnika: Czy wypłata diety pracownikowi z tytułu wyjazdu służbowego do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - bez uwzględnienia obniżki diety o 30% z tytułu obowiązku zapewnienia posiłki profilaktycznego - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu 22 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych pracownikom - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych pracownikom.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca działający jako Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi na terenie całego świata i związane są one z montażem urządzeń wielkogabarytowych dotyczących przenoszenia, podnoszenia, przemieszczania różnych towarów, w tym także kontenerów, usługi remontowe, instalacyjne, przeglądy statków morskich i oceanicznych. W tym celu Spółka oddelegowuje do pracy za granicą i w kraju - zgodnie z poleceniem służbowym - osoby takie jak: montażyści, inżynierowie, osoby realizujące świadczenia w ramach usług, pracowników oddelegowanych do załatwienia interesów Spółki. Z uwagi na wykonywanie usług w różnych warunkach, występują sytuacje, kiedy Spółka ma obowiązek zabezpieczenia - zgodnie z przepisami BHP - posiłków regeneracyjnych podczas odbywania podróży służbowych w ramach których wykonywane są prace montażowe, a także inne prace zlecone przez nabywców usług.

Posiłki profilaktyczne pracownikom gwarantuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (oraz wcześniejszych dotyczących tego samego zakresu) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wypłacane są tzw. diety z tytułu odbywania podróży służbowej niezależnie od zagwarantowanych posiłków profilaktycznych na podstawie wymienionego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.

Posiłki profilaktyczne są zabezpieczone pracownikom tylko w sytuacjach określonych w przedmiotowym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych wysokość diety jest wyliczana zgodnie z czasem podróży. Następnie dieta może być zmniejszona z tytułu zapewnienia wyżywienia całodziennego lub też poszczególnych posiłków w postaci śniadania, obiadu, kolacji.

W przypadku obowiązku zapewnienia pracownikom wykonującym pracę w warunkach nakazujących zapewnienie posiłku profilaktycznego Spółka nie uznaje, że posiłek regeneracyjny jest równoznaczny z zapewnieniem obiadu podczas podróży służbowej w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu odbywania podróży służbowej.

Powodem takiego stanowiska są wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie posiłków profilaktycznych, które to posiłki zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem muszą zawierać określone składniki w odpowiednim udziale procentowym. Posiłki profilaktyczne mają na celu zapewnienie uzupełnienia wydatku energetycznego, który to wydatek energetyczny jest ponoszony podczas wykonywanych prac. Posiłki profilaktyczne stanowią uzupełnienie wydatków energetycznych podczas pracy i nie mogą być uznane za zapewnienie obiadu podczas odbywania podróży służbowej.

Zapewnienie obiadu podczas podróży służbowej nie może być bowiem utożsamiane z posiłkiem energetycznym mającym za cel wyrównanie wydatków energetycznych, jakie poniósł pracownik podczas świadczenia pracy.

Miejscem pracy pracowników odbywających podróże służbowe jest siedziba Spółki albo siedziba oddziału Spółki; Spółka posiada trzy oddziały zarejestrowane w KRS.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż w opisanym stanie faktyczny, wypłata diety pracownikowi z tytułu wyjazdu służbowego do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - bez uwzględnienia obniżki diety o 30% z tytułu obowiązku zapewnienia posiłki profilaktycznego - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku są diety, inne należności za czas podróży służbowej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (oraz wcześniejsze dotyczące tego samego zakresu) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej wypłacane są tzw. diety z tytułu odbywania podróży służbowej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych, wysokość diety jest wyliczana zgodnie z czasem podróży. Następnie dieta może być zmniejszona z tytułu zapewnienia wyżywienia całodziennego lub też poszczególnych posiłków w postaci śniadania, obiadu, kolacji.

Jednocześnie z uwagi na wykonywanie usług w różnych warunkach, występują sytuacje kiedy Spółka ma obowiązek zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP posiłków regeneracyjnych podczas odbywania podróży służbowych w ramach których wykonywane są prace montażowe oraz także inne prace zlecone przez nabywców usług. Posiłki profilaktyczne pracownikom gwarantuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Analizując wyżej przytoczone przepisy Spółka reprezentuje stanowisko, że zabezpieczone na ich podstawie posiłki profilaktyczne nie mogą być uznane za obiad zapewniony w trakcie odbywania podróży służbowej. W ten sposób Spółka nie dokonuje obniżenia diety o 30% z uwagi na zapewnienie obiadu, z tego powodu, że ma obowiązek zapewnić posiłek profilaktyczny mający na celu odbudowanie wydatku energetycznego poniesionego podczas świadczenia pracy.

Dlatego też w ocenie Wnioskodawcy dieta (bez jej potrącania o 30%) będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Posiłek profilaktyczny ma bowiem na celu odbudowanie wydatku energetycznego, jaki został poniesiony przez pracownika lub pracowników podczas świadczenia pracy.

Fakt, że w opisanym stanie faktycznym, posiłki profilaktyczne są zabezpieczone podczas podróży służbowych nie może zostać potraktowane jako zapewnienie obiadu. Powodem tego jest cel, jaki stanowi zapewnienie posiłku profilaktycznego, a jakim jest odbudowa poniesionego wydatku energetycznego, który musi spełnić określone wymogi jest on zabezpieczony przez pracodawcę w sposób bezpłatny.

Dodatkowo posiłek profilaktyczny wynika z przepisów zaliczanych do bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast diety z tytułu podróży służbowych wynikają z zupełnie innej regulacji prawnej i są zwolnione, ale tylko w sytuacji kiedy zostaną wypłacone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r.

Posiłki profilaktyczne mają na celu odbudowanie wydatku energetycznego, jaki został poniesiony przez pracownika, natomiast zapewnienie obiadu podczas odbywania podróży służbowej - w ocenie Wnioskodawcy - jest tylko „dobrą wola pracodawcy”. Zapewnienie przez pracodawcę obiadu podczas odbywania...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »