Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.05.2013

Podróże służbowe: Polisa ubezpieczeniowa jako przychód pracownika

Z uzasadnienia: Sam fakt ubezpieczenia trzeba rozpatrywać nie tyle w kategoriach osobistej korzyści oddelegowanego pracownika, co obowiązku pracodawcy zobowiązanego do wykonania określonych usług na rzecz obcego kontrahenta. Wykupione ubezpieczenie ściśle związane jest bowiem z realizacją przedmiotu działalności pracodawcy. Wykupując to ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje się chęcią zapewnienia korzyści swojemu pracownikowi, lecz potrzebą uniknięcia ewentualnych, nieprzewidywalnych co do wysokości i następstw w zakresie wykonywania zawartych umów - wydatków. Zatem, jeśli wykupienie polisy dla pracowników jest konieczne i warunkuje wykonywanie działalności pracodawcy, to pracownik nie uzyskuje przychodu z objęcia go ubezpieczeniem.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA del. Anna Maria Świderska, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej F. S. A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Gl 1164/10 w sprawie ze skargi F. S. A. z siedzibą w K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) uchyla zaskarżoną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. nr [...],
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz F. S. A. z siedzibą w K. kwotę 640 (sześćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 2 marca 2011 r. oddalił skargę F. S.A. z siedzibą w K. - nazywaną dalej "Spółką", na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego pierwszej instancji wynika, że Spółka wystąpiła do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny. Spółka ubezpiecza pracowników delegowanych do pracy za granicę. Zarówno w umowie ubezpieczenia zawieranej z towarzystwem ubezpieczeniowym, jak i w polisie ubezpieczeniowej, nie określa się z imienia i nazwiska ubezpieczonych pracowników. W chwili zawierania umowy Spółka nie jest bowiem wstanie określić, który pracownik, kiedy i na jak długo zostanie oddelegowany do pracy za granicą. Polisy są wykupywane zatem w tzw. osobodniach.

W tym stanie rzeczy zadano pytanie: czy po stronie pracownika powstaje przychód z tytułu wykupienia polisy na czas służbowej podróży zagranicznej?

W ocenie Spółki, wartość polisy ubezpieczeniowej nie stanowi przychodu pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, ponieważ jej wykupienie pozostaje w ścisłym związku z pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy. Spółka zwróciła ponadto uwagę, że momentem powstania przychodu jest data zawarcia umowy i opłacenia składki ubezpieczeniowej - rzecz w tym, że w tym czasie nie są znane nazwiska pracowników, którzy będą korzystali z ubezpieczenia. Jako że nie wiadomo, którzy z pracowników i kiedy będą korzystali z ubezpieczenia, w umowie nie wskazuje się osób ubezpieczonych. Jeżeli zatem przychód powstaje w momencie opłacenia składki ubezpieczeniowej, to w tym stanie rzeczy nie ma możliwości przyporządkowania przychodu konkretnemu pracownikowi.

Wspomnianą na wstępie interpretacją podatkową Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu, w pojęciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskuje podatnik - w tym opłacenie składki na ubezpieczenie pracowników delegowanych do pracy za granicą. Przychód ten podlega zatem opodatkowaniu.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, Spółka wniosła skargę na powyższą interpretację podatkową. Podniesiono w niej zarzut naruszenia art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", poprzez jego błędną wykładnię oraz art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. poprzez jego niezastosowanie. W uzasadnieniu skargi wskazano między innymi, że pracownik nie otrzymuje korzyści kosztem Spółki, jako że wykupienie ubezpieczenia jest związane...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »