Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.02.2014

Podróże służbowe: Opłata za wynajem auta jako koszt uzyskania przychodów

Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu, który jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Natomiast koszty eksploatacyjne takiego samochodu takie jak wydatki na paliwo, opłaty parkingowe i autostradowe, koszty części zamiennych itp. należy zaliczyć do kategorii kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i podlegającym ograniczeniom określonym w tym przepisie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Woźniak (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia WSA Anna Sokołowska, Protokolant Łukasz Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi C. Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącej C. Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego,
3. nakazuje pobrać od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem nieuiszczonego wpisu sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2013 r. wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu wniosek C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w [...] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wydatków z tytułu wynajmu samochodów osobowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi na terenie całego świata i związane są one z montażem urządzeń wielkogabarytowych dotyczących przenoszenia, podnoszenia, przemieszczania różnych towarów, w tym także kontenerów, usługi remontowe, instalacyjne, przeglądy statków morskich oceanicznych i w tym celu Spółka oddelegowuje do pracy za granicą i w kraju, zgodni z poleceniem służbowym, osoby takie jak montażyści, inżynierowie, osoby realizując zadania w ramach świadczenia usług, pracowników oddelegowanych do załatwieni interesów Spółki.

Za zgodą pracodawcy osoby te korzystają z samochodów osobowych wynajętych o firm typu "rent a car" w miejscu docelowym określonym w delegacji do wykonani zadania służbowego. Wynajęcie samochodów odbywa się w ten sposób, że Spółka wynajmuje samochody, dla osoby oddelegowanej za granicę lub w kraju, w określonym terminu od firmy polskiej lub zagranicznej i z tego tytułu otrzymuje fakturę/rachunek wystawione na Spółkę. Zdarzają się sytuacje, że delegowani pracownicy sami wynajmują samochody do wykonywania zadania służbowego na miejscu docelowym, faktury/rachunki są wystawione na Spółkę.

Wskazane osoby uzyskują zgodę na korzystanie z wynajętego przez Spółkę samochodu (bez kierowcy). Osoba będąca w podróży służbowej dokumentuje wydatki fakturami, rachunkami. Wydatki dotyczą zakupu paliwa, części samochodowych, opłat za autostrady i parkingi, itp.

Z powyższego tytułu Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z delegacjami zagranicznymi, krajowymi, ponosi różne koszty odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, związane z rozliczeniem kosztów podróży służbowej pracowników.

Spółka tego typu wydatki kwalifikuje jako wydatki określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, tj. zgodnie z poleceniem służbowym jako koszty związane z realizacją świadczonych usług poza granicami Polski i na terenie Polski.

W opisanej sytuacji Spółka poniesione wydatki traktuje jako koszty uzyskania przychodów na podstawie przepisu określonego w art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. dalej powoływanej jako u.p.d.o.p.) przy uwzględnieniu ewidencji przebiegu pojazdu.

Koszty z tytułu opłat wynajmu samochodów związanych z podróżami służbowymi poniesionymi w trakcie zagranicznej lub krajowej delegacji służbowej, wymagają zastosowania przepisów określonych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) oraz sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, ze zm. w kontekście art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Spółka bezpośrednio w koszty, z pominięciem ograniczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p, zalicza tylko i wyłącznie należny czynsz z tytułu wynajmu samochodu.

Pozostałe ponoszone wydatki takie jak np.: paliwo, opłata za autostradę, opłata za parking, itp. są rozliczane za pośrednictwem ewidencji przebiegu pojazdu określonej w przedmiotowym art. 16 ust 1 pkt 51. Natomiast szczegóły jakie winna zawierać ta ewidencja przebiegu pojazdu zostały określone w art. 16 ust. 5 u.p.d.o.p.

Drugi stan faktyczny dotyczy najmu samochodów zastępczych najmowanych przy okazji awarii samochodów, pozostawienia samochodów firmowych do naprawy, na przegląd rejestracyjny czy też przegląd serwisowy.

W tej sytuacji, podobnie jak podczas podróży służbowych mamy do czynienia z umową najmu krótkoterminowego, podobnie jak przy najmie samochodów podczas podróży służbowych.

Opłatę z tytułu najmu samochodu zastępczego Spółka podobnie jak opłatę za najem samochodu podczas podróży służbowej Spółka zalicza bezpośrednio do kosztów podatkowych z pominięciem ograniczenia art. 16 ust. 1 pkt 51 powołanej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

"Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, iż w opisanym stanie faktycznym, wydatek dotyczący samej opłaty za wynajem samochodu (bez kosztów eksploatacyjnych, np. paliwo, parking, opłata za autostradę) jest kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczanym bezpośrednio w koszty podatkowe z pominięciem ograniczenia zawartego w art. 16 ust. 1 pkt 51 tej ustawy?"

Minister Finansów w wydanej w dniu 6 maja 2013 roku interpretacji indywidualnej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, wskazując na treść art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyjaśnił, że każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Następnie wskazał na katalog wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów zawarty w art. 16 ust. 1 tej ustawy, który obejmuje m.in. określone koszty związane z wykorzystywaniem przez podatników samochodów osobowych dla celów prowadzonej działalności. Przytaczając treść art. 16 ust. 1 pkt 51 u.o.d.o.p. Minister wyjaśnił, że przepis ten znajduje zastosowanie w przedstawionym stanie fatycznym, gdyż unormowanie to odnosi się do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku podatnika dla potrzeb jego działalności gospodarczej. Minister zauważył, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "wydatków z tytułu używania" samochodu osobowego. Odwołując się do znaczenia tego terminu funkcjonującego w języku powszechnym, wskazał jednak, że wydatek to "suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś", a "używać" oznacza "stosować coś, użytkować, robić z czegoś użytek, posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie"...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »