Podatkowo-składkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracowników i ich rodzin

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin może być udzielone nie tylko ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale również z innego źródła, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. W zależności od tego, skąd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysokość oraz tego, czy dotyczy dorosłych czy też dzieci lub młodzieży – różne będą skutki podatkowo-składkowe udzielonego wsparcia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a świadczenie urlopowe

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określone są w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm., dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z jej art. 3 ust. 1 i 2, fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Jednocześnie jednak, stosownie do postanowień art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą:

  • tworzyć fundusz, lub
  • wypłacać świadczenie urlopowe.

Koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Zasadą wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej: ustawa o CIT) jest, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Z art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o CIT) wynika, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Kosztem uzyskania przychodów są również – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT) – świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ten sam przepis stanowi również o tym, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodów mogą być wyłącznie:

  • wpłacone kwoty odpisów na ZFŚS,
  • wypłacone kwoty świadczeń urlopowych.

Wysokość otrzymanego dofinansowania a przychód ze stosunku pracy

Co do zasady, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W przepisie tym wymienione są przykład...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »