Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.09.2016

Podatkowe skutki wymiany udziałów

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce nabywającej? 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2016 r. (data wpływu 13 lipca 2016 r.), uzupełniony pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) na wezwanie z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr IPPB2/4511-512/16-2/MK1 o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wnioskodawca posiadał udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba oraz zarząd znajdują się na terytorium Polski (dalej: „Spółka”). Oprócz Wnioskodawcy w Spółce udziałowcami były inne osoby będące podatnikami podatku dochodowego w Polsce. Wnioskodawca nie posiadał udziałów Spółki, które zapewniały bezwzględną większość praw głosów w Spółce ani większości udziałów w Spółce. W drodze aportów udziałów w Spółce zostały wniesione do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba oraz zarząd znajdują się na terytorium Polski (dalej: „Spółka Nabywająca”). Wspólnikami wnoszącymi aportem udziały były dwie osoby fizyczne (dalej: „Wspólnicy”). Udziały posiadane przez jednego ze Wspólników zapewniały bezwzględną większość praw głosów w Spółce („Wspólnik Większościowy”). Na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółka Nabywająca otrzymała w drodze dwóch aportów od dwóch Wspólników udziały Spółki. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym po uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w Spółce Nabywającej doszło do dwóch transakcji nabycia udziałów - dwóch aportów - od dwóch Wspólników, przy czym w pierwszej kolejności został dokonany aport przez Wspólnika Większościowego, który wniósł do Spółki Nabywającej udziały zapewniające bezwzględną większość praw głosu w Spółce. W następnej kolejności pozostali Wspólnicy wnieśli kolejne aporty, w wyniku których Spółka Nabywająca zwiększyła ilość udziałów posiadanych w Spółce. Zatem po podjęciu uchwały o podwyższaniu kapitału zakładowego w Spółce Nabywającej każdy ze Wspólników zawarł umowę ze Spółką Nabywającą (tzw. umowę aportową) o przeniesieniu własności udziałów Spółki Nabywanej, przy czym w pierwszej kolejności taka umowa aportowa została zawarta z Wspólnikiem Większościowym. Reasumując, w powyższy sposób doszło do pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki a Spółka Nabywająca wskutek aportu dokonanego przez Wnioskodawcę posiada udziały Spółki dające bezwzględną większość praw głosów. Następnie Spółka Nabywająca w wyniku dokonania kolejnych aportów zwiększyła ilość udziałów w Spółce. W związku z wniesieniem wkładów niepieniężnych do Spółki Nabywającej ani Wnioskodawca, ani też Wspólnik Większościowy nie otrzymali żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce. Wszystkie podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów tzn. Spółka, Spółka Nabywająca oraz Wspólnicy podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr IPPB2/4511-512/16-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Pana Artura S. Panu Piotrowi B., zgodnego z art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej, w którym to pełnomocnictwie wskazany będzie m.in. numer identyfikacji podatkowej pełnomocnika oraz adres elektroniczny pełnomocnika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacja o odbiorze pism w siedzibie Organu, uiszczenie opłaty w wysokości 40 zł odpowiadającej jednemu stanowi faktycznemu na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenia dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu oraz doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie czy w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w Spółce z o.o. do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce i tylko zwiększy ilość udziałów w Spółce, czy też w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w Spółce z o.o. do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca na wstępie wskazuje, że „Wnioskodawca nie posiadał udziałów Spółki, które zapewniały bezwzględną większość praw głosów w Spółce ani większość udziałów w Spółce” a następnie wskazuje, że „w powyższy sposób doszło do pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki a Spółka Nabywająca wskutek aportu dokonanego przez Wnioskodawcę posiada udziały Spółki dające bezwzględną większość praw głosów”.
Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, iż w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w Spółce z o.o. do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce i tylko zwiększy ilość udziałów w Spółce. Innymi słowy, na moment wniesienia udziałów w Spółce z o.o. przez Wnioskodawcę, Spółka Nabywająca posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce i doszło jedynie do zwiększenia liczby udziałów posiadanych przez Spółkę Nabywającą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nabywającej?

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja objęcia udziałów w Spółce Nabywającej nie spowodowała powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. W szczególności wartość nominalna udziałów Spółki Nabywającej, które otrzymał w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki nie będzie stanowiła jego przychodu.

Uzasadnienie Wnioskodawcy
Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT jako źródło przychodów wymienia kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednocześnie jednak ustawodawca przewidział wyjątek od powyższej zasady, ustanowiony w art. 24 ust. 8a - 8d ustawy PIT, który reguluje transakcję tzw. wymiany udziałów. Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy PIT jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »