Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.11.2015

Podatkowe skutki sprzedaży gospodarstwa rolnego

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni będzie obciążona przez urząd skarbowy podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia gruntów rolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 6 sierpnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia gruntów rolnych. Przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2015 r., Nr IBPB-2-2/4511-434/15/AK, stosownie do art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) powyższy wniosek został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.).

Zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, od 1 lipca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, śląskim lub świętokrzyskim.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 27 października 2015 r., Nr IPTPB2/4511-487/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 27 października 2015 r. (data doręczenia 30 października 2015 r.), natomiast w dniu 9 listopada 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 5 listopada 2015 r. (data nadania 6 listopada 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:
Wnioskodawczyni, w dniu 20 września 2010 r., na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w Kancelarii Notarialnej, stała się właścicielką nieruchomości stanowiącej dwie działki o łącznej powierzchni 1,5370 ha. Jedna z działek o powierzchni 0,9480 ha, jest działką zabudowaną parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym, krytym dachówką, o powierzchni użytkowej około 75 m2, wymagającym generalnego remontu. Druga działka o powierzchni 0,5890 ha, nie jest zabudowana, nie jest uzbrojona i ogrodzona. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, nieruchomość (obie działki) sklasyfikowane są jako grunty orne, zabudowane grunty rolne, pastwiska trwałe i łąki trwałe. Położone są na obszarze, dla którego Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Z powyższego wynika, że grunty te stanowią gospodarstwo rolne, w myśl przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013, poz. 1381, z późn.zm.).

Ww. nieruchomość Wnioskodawczyni sprzedała, na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w dniu 9 kwietnia 2015 r. Nabywca nieruchomości, na nabytych gruntach, prowadził będzie - według jego oświadczenia - działalność rolniczą, grunty nie utracą charakteru rolnego. Odpłatne zbycie gruntów przez Wnioskodawczynię nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy Wnioskodawczyni będzie obciążona przez urząd skarbowy podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że „źródłami przychodów są odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (...)”. Z kolei zaś art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy stanowi, że „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny”. Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy jest przepisem ogólnym, wyraźnie wskazującym, co stanowi - według prawodawcy – źródło przychodów podlegających opodatkowaniu. Ustawodawca przewidział zarazem wyjątki, statuując, że pomimo uzyskania przychodu, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane na podstawie pewnych i ściśle zindywidualizowanych zdarzeń prawnych, które to wyłączają obowiązek przekazania daniny na rzecz Skarbu Państwa. Taki wyjątek przewiduje niewątpliwie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy (przepis szczególny). Zgodnie z zasadą prawną lex specialis derogat legi generali, prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed prawem ogólniejszym (przepis szczególny wyłącza przepis ogólny). Powyższe, w przekonaniu Wnioskodawczyni jednoznaczne oznacza, że w opisanym stanie faktycznym sprawy, nie zaistnieje obowiązek uiszczenia przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej. Argumentem przemawiającym jest również fakt, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 nie zawiera w swej treści warunku „konieczności upływu 5 lat”, celem uzyskania zwolnienia. Gdyby ta okoliczność miała uniemożliwić skorzystanie przez podatnika ze zwolnienia podatkowego, ustawodawca zapewne wyraźnie zawarłby takie zastrzeżenie w komentowanym przepisie.

W doktrynie oraz orzecznictwie przyjmuje się, że grunty rolne, zgodnie z przepisami ustawy, to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »