Podatki 2018: Instalacja gazowa w firmowym samochodzie w kosztach podatkowych

Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć poniesiony wydatek na nabycie instalacji gazowej nabytej po 31 grudnia 2017 r. w wysokości powyżej 3500 zł a poniżej 10 000 zł jednorazowo w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu i nie traktować wydatku na nabycie instalacji jako ulepszenia zwiększającego wartość początkową samochodu osobowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na nabycie instalacji gazowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na nabycie instalacji gazowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Przed 31 grudnia 2017 r. Wnioskodawca wprowadził do rejestru środków trwałych samochód osobowy o wartości początkowej powyżej 3.500 zł. Samochód ten jest amortyzowany metodą liniową.

W styczniu 2018 r. Wnioskodawca zakupił i zamontował instalację gazową do ww. samochodu osobowego. Wydatek poniesiony na nabycie instalacji jest wyższy niż 3.500 zł i niższy niż 10.000 zł. Suma wydatków na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przedmiotowego samochodu osobowego, którą podatnik poniesie w roku 2018, nie przekroczy 10.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć poniesiony wydatek na nabycie instalacji gazowej nabytej po 31 grudnia 2017 r. w wysokości powyżej 3.500 zł a poniżej 10.000 zł jednorazowo w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu i nie traktować wydatku na nabycie instalacji jako ulepszenia zwiększającego wartość początkową samochodu osobowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo zaliczyć poniesiony wydatek na nabycie instalacji gazowej nabytej po 31 grudnia 2017 r. w wysokości powyżej 3.500 zł a poniżej 10.000 zł jednorazowo w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu i nie traktować tego wydatku na nabycie instalacji jako i ulepszenia zwiększającego wartość początkową samochodu osobowego.

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2018 r., dalej ustawa p.d.o.f.), jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawa p.d.o.f., za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), przepisy m.in. art. 22g ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w brzmieniu nadanym powołaną ustawą, stosuje się do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz fakt, że wskazany w stanie faktycznym niniejszego wniosku składnik majątku w postaci instalacji gazowej do samochodu osobowego został przyjęty do używania po dniu 31 grudnia 2017 r, Wnioskodawca powinien do tego składnika majątku zastosować art. 22g ust. 17 ustawy p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2018 r.

W konsekwencji uwzględniając wysokość wydatków poniesionych na nabycie instalacji gazowej do samochodu osobowego, samochodu tego jako środka trwałego nie uważa się za ulepszonego. Co za tym idzie, wydatki na nabycie instalacji nie powiększają jako ulepszenie wartości początkowej samochodu osobowego, ale wydatki te należy zaliczyć jednorazowo w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty ponie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »