Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

06.02.2018

Podatki 2018: 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców na etacie

Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50% kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym objęte 50% kup. Koszty te będą miały zastosowanie m.in. do przychodów z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozostałe regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie uległy zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostają aktualne. Zmiany, począwszy od 2018 r., nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych pracowników, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich we wskazanych dziedzinach - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 6496 do ministra finansów w sprawie ograniczenia możliwości odliczenia 50% kosztów od przychodu tylko dla wybranych twórców

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zwrócili się członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Instytutu Podstaw Informatyki PAN w sprawie ograniczenia możliwości odliczenia 50% kosztów od przychodu tylko dla wybranych twórców.

Zasadnym wydaje się zniesienie tego rodzaju ograniczenia. Zarówno nauka jak i dydaktyka mają charakter pracy twórczej. Dotyczy to również pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, którzy tworzą przecież programy komputerowe, opracowują nowe technologie i są współautorami publikacji naukowych. Opracowania dotyczące dydaktyki w szkołach, wykłady i seminaria również mają charakter pracy twórczej.

Podstawą do zwiększonej stawki kosztów uzyskania przychodu powinna być ewidencja tego typu pracy twórczej, czyli np.: publikacja, konspekt, listing oprogramowania, projekt nowego urządzenia, wygłoszenie wykładu bądź seminarium, prowadzenie zajęć laboratoryjnych.

Można w tym miejscu podać następujący przykład: w Instytucie Podstaw Informatyki PAN wydawane są Roczniki twórczości, w których wymienione są i krótko opisane wszystkie tego typu prace. Roczniki takie mogą stanowić właśnie rodzaj ewidencji pracy twórczej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

  1. Biorąc po uwagę, że wprowadzona zmiana miała na celu eliminację nadużyć, pragnę zapytać czy w ocenie Ministerstwa korzystanie z możliwości odliczenia od przychodu 50-proc. kosztów przez wymienione w moim zapytaniu grupy społeczne stanowiłoby nadużycie?
  2. Czy podstawę do ulgi polegającej na możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu mogłaby stanowić zaproponowana wyżej ewidencja pracy twórczej?

Poseł Krystyna Wróblewska

8 stycznia 2018 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 6496 w sprawie ograniczenia możliwości odliczenia 50% kosztów od przychodu tylko dla wybranych twórców

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na zapytanie nr 6496 skierowane przez Panią Poseł Krystynę Wróblewską w sprawie ograniczania możliwości odliczenia 50% kosztów od przychodów tylko dla wybranych twórców, uprzejmie informuję.

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.) - dalej „ustawa PIT” - koszty uzyskania przychodów (dalej „kup”) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu.

Z kolei na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Interpelacja dotyczy zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), która w zakresie prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania dla twórców:

  • podniosła o 100% limit stosowania 50% kosztów uzyskani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »