Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.12.2016

Podatki 2017: W ewidencji VAT nie trzeba prezentować każdej pozycji faktury

Pytanie podatnika: Czy stosowany dotychczas przez Spółkę sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., czy koniecznym będzie prezentowanie w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2016 r. (data wpływu 10 października 2016 r.) uzupełnionym w dniu 5 grudnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania poszczególnych pozycji faktur w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania poszczególnych pozycji faktur w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

„...” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) zajmuje się produkcją mebli. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi księgi rachunkowe na zasadzie ogólnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2016 r., poz. 1047), tzw. pełną księgowość, nie korzystając z uproszczeń przewidzianych dla wybranych grup podmiotów. Prowadząc ewidencję VAT Spółka stosuje zasady zapisane w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. tzn. ujmuje w niej, w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Zarówno w rejestrze sprzedaży, jak i zakupów ewidencji VAT Spółka prezentuje transakcje w agregacji dla poszczególnych stawek VAT. To oznacza, że prezentowane są dane faktury (odpowiednio: sprzedaż/zakupu) takie jak numer, dane stron, daty etc. oraz pozycje kwotowe dla poszczególnych stawek VAT. Podkreślić przy tym trzeba, że z uwagi na profil działalności Spółki (działalność produkcyjna), zdecydowana większość sprzedaży (w zasadzie niemal całość oprócz zbywanych sporadycznie składników majątku trwałego oraz refakturowanych świadczeń - tj. wykonywanych w trybie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT) dokonywana jest w związku z wydaniami z magazynu. Wydania z magazynu są szczegółowo ewidencjonowana zgodnie z zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej. Zakupy materiałów i innych towarów wykorzystywanych, tak bezpośrednio, jak i pośrednio w działalności podstawowej Spółki (tj. produkcji mebli), co do zasady wprowadzane są na stany magazynowe Spółki, a co za tym idzie możliwa jest weryfikacja ich nabycia i wykorzystania (w oparciu o informacje generowane z systemu gospodarki magazynowej). Inne zakupy, tak jak usługi czy towary wykorzystywane w bieżącej działalności (np. materiały biurowe), podlegają szczegółowej weryfikacji w ramach systemu opisywania, akceptacji i obiegu dokumentów. Jednym słowem, spójne zasady prowadzenia przez Spółkę ewidencji VAT, ksiąg rachunkowych i gospodarki magazynowej pozwalają na precyzyjną identyfikację transakcji, tak występujących w ramach sprzedaży jak i zakupów Spółki. Na zakończenie Spółka podkreśla, że pytanie dotyczy wyłącznie zasad prowadzenia ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r. (stan przyszły) i nie ma na celu weryfikacji poprawności prowadzenia ewidencji VAT, jak również innych ewidencji podatkowych w 2016 r. ani w latach poprzednich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stosowany dotychczas przez Spółkę sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy w stanie prawny obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., czy koniecznym będzie prezentowanie w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury?

Zdaniem Spółki, stosowany dotychczas sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy również w stanie prawny obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Z przepisów art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., ani z żadnych innych przepisów ustawy o VAT, nie będzie wynikał obowiązek prezentowania w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury. W dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie agregacji poszczególnych pozycji z faktury (kwoty netto i kwoty VAT) w ramach poszczególnych stawek VAT, pod warunkiem jednak, że w ewidencji zostanie przywołany numer takiej faktury.

Zdaniem Spółki, stosowany dotychczas przez Spółkę opisany we wniosku sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Z przepisów art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., ani z żadnych innych przepisów ustawy o VAT, nie będzie wynikał obowiązek prezentowania w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury. W dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie agregacji poszczególnych pozycji z faktury (kwoty netto i kwoty VAT) w ramach poszczególnych stawek VAT, pod warunkiem jednak, że w ewidencji zostanie przywołany numer takiej faktury. Zaznaczyć należy, że regulacje art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podlegają modyfikacji z dniem 1 stycznia 2017 r. Zmiany wprowadzane są przepisami, obowiązującej już ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846). Według takich, czynni podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Według takich regulacji podatnicy zobligowani będą do obligatoryjnego prezentowania w ewidencji VAT numeru VAT kontrahenta. Dodatkowo prawodawca wymaga, aby podatnicy ujmowali również inne dane, które pozwolą na identyfikację poszczególnych transakcji. Co ważne, ustawodawca nie konkretyzuje o jakie dane chodzi, jaki ma być poziom ich szczegółowości. Brak precyzyjnego wskazania, o jakie dane chodzi, przy jednoczesnym zapisie o obowiązku przywołania w ewidencji VAT numeru podatkowego kontrahenta, w sposób jednoznaczny niebudzący wątpliwości świadczy o tym, że nie było intencją prawodawcy stworzenie zamkniętego katalogu wymaganych danych, a tym samym wymuszenie na podatnikach prezentacji każdej pozycji z faktury (tak sprzedażowej jak i zakupowej). Niewątpliwie, owe „inne dane”, które pozwolą na identyfikację poszczegó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »