Podatki 2017: Podstawa opodatkowania elektrowni wiatrowych

Interpelacja nr 7740 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości

Szanowny Panie Ministrze!

Zmiana w przepisach ustawy – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) wprowadzona ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016, poz. 961) wywołała wątpliwości interpretacyjne w zakresie zmiany przedmiotu i podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 2 ust. 1 pkt 3 stanowi, iż podatkiem od nieruchomości opodatkowane są budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przy czym. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiując pojęcie budowli dla celów tej ustawy odwołuje się do definicji obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Jednocześnie ustawa – Prawo budowlane obowiązująca przed dniem wejścia w życie tzw. ustawy wiatrakowej określała budowlę, jako każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przed wejściem w życie ustawy „wiatrakowej” nie ulegało zatem wątpliwości, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegały tylko części budowlane elektrowni wiatrowych.

Wejście w życie tzw. ustawy wiatrakowej, a wraz z nim wejście w życie zmian do ustawy – Prawo budowlane spowodowało powstanie wątpliwości czy doszło do zmiany przedmiotu opodatkowania, czy też nadal opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej. W ustawie wprowadzono bowiem legalną definicję elektrowni wiatrowej, określając ją jako budowlę w rozumieniu prawa budowlanego. Jednocześnie z definicji budowli zawartej w ustawie – Prawo budowlane usunięto wyrazy „elektrownie wiatrowe” jako części budowlanych urządzeń technicznych, co miało spowodować, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać będzie cały obiekt elektrowni wiatrowej.

Eksperci, a także samorządowcy i sami podatnicy zwracają jednak uwagę, iż definicja budowli dla celów podatku od nieruchomości odwołuje się bezpośrednio do definicji budowli zawartej w ustawie – Prawo budowlane, zaś ustawa ta w swej definicji nie zawiera przepisu, który stanowiłby, iż elektrownia wiatrowa jest budowlą. Taki przepis zawiera dopiero ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która nie należy do przepisów Prawa budowlanego, ani też do przepisów prawa podatkowego, zatem nie ma wpływu na przedmiot i podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe wątpliwości konieczne jest jasne zinterpretowanie skutków zmian wprowadzonych „ustawą wiatrakową” dla podatników podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Co w świetle obecnie obowiązujących przepisów będzie stanowiło od 1 stycznia 2017 r. przedmiot i podstawę opodatkowania w przypadku elektrowni wiatrowych? Czy będzie to cały obiekt, czy też tylko jego części budowlane?
  2. Czy wprowadzenie definicji elektrowni wiatrowych, jako budowli w rozumieniu Prawa budowlanego upoważnia ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »