Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.03.2017

Podatki 2017. Płatność za pobraniem a limit płatności gotówkowych i koszty

Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez zapłatę za pobraniem, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2016 r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy zobowiązania Spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, rozliczone poprzez zapłatę za pobraniem, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodów bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle, mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pytanie Nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 207), w związku z czym pismem z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.974.2016.1.AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 14 grudnia 2016 r. (data doręczenia za pośrednictwem platformy ePUAP 15 grudnia 2016 r.; identyfikator poświadczenia ePUAP - ….). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), nadanym za pośrednictwem … w dniu 16 grudnia 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie ustaleń z kontrahentami lub jednostronnie, Spółka zamierza dokonywać potrącenia (kompensaty) wierzytelności. Potrącenie będzie dokonywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Zatem, potrącenie będzie dotyczyło tylko wierzytelności wzajemnych, jednorodzajowych, wymagalnych, których można dochodzić przed sądem. Zatem, może zaistnieć sytuacja, w której nastąpi kompensata zobowiązań z należnościami, m.in. kompensata kwot wynikających z faktur z kwotami z faktur korygujących, kompensata zobowiązania z odszkodowaniem lub uznaną reklamacją, czy karą umowną. Na skutek dokonanego potrącenia wierzytelności będą umarzane do wysokości wierzytelności niższej. Fizycznie regulowana będzie zatem ta część zobowiązana, która nie była objęta kompensatą. W pozostałym zakresie strony przyjmą, że z chwilą dokonania kompensaty zobowiązania zostały zaspokojone i tym samym wygasną. Spółka zamierza dokonywać potrąceń dwustronnych i trójstronnych. Ponadto, Spółka zamierza też regulować zobowiązania za pomocą karty płatniczej, inkasa, akredytywy. Wnioskodawca zamierza też regulować część zobowiązań dokonując płatności za pobraniem. W przypadku płatności za pobraniem Wnioskodawca będzie odbierał towar od firmy kurierskiej i dokonywał płatności za zamówiony towar u przedstawiciela firmy kurierskiej. Zapłatę za zamówiony towar firma kurierska będzie przekazywała dostawcy towaru.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe sposoby rozliczania pomiędzy stronami, skutkujące wygaśnięciem wzajemnych zobowiązań, nie stanowią zapłaty gotówkowej i tym samym, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych w ten sposób, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania.

W piśmie z dnia 15 grudnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w Spółce jawnej od 28 maja 2001 r.

Zakres działalności Spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem to:

 • produkcja wyrobów tekstylnych,
 • produkcja odzieży,
 • produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
 • produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli,
 • produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 • produkcja papieru oraz wyrobów z papieru,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 • produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 • produkcja komputerów, wyrobów elektrycznych i optycznych,
 • produkcja urządzeń elektrycznych,
 • produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli,
 • produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
 • produkcja mebli,
 • pozostała produkcja wyrobów,
 • naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców,
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty budowlane specjalistyczne,
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
 • handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • działalność usługowa wspomagająca transport,
 • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 • działalność usługowa w zakresie informacji,
 • działalność holdingów finansowych,
 • działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
 • pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 • reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • wynajem i dzierżawa,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
 • naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,
 • pozostała indywidualna działalność usługowa.

Wskazano również, że przychody Wnioskodawcy jako...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »