Podatki 2017. Opodatkowanie PIT dochodów księży wikariuszy i proboszczów

Osoby duchowne płacą zryczałtowany podatek dochodowy. Stawki ryczałtu zarówno odprzychodów proboszczów, jak iodprzychodów wikariuszy określone są kwotowo, aich wysokość uzależniona jest odliczby mieszkańców parafii. Znane są już stawki podatku na2017 rok.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

Mają one obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, w której określa wysokość należnego podatku.

Ryczałt płacony kwartalnie

Osoby duchowne swój PIT płacą kwartalnie. Wysokość podatku uzależniona jest od liczby mieszkańców parafii. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

Wynika z tego zatem, że podstawą obliczenia wysokości podatku jest liczba mieszkańców danej parafii, a nie liczba wiernych. Stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy określone są odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do ustawy. Warto podkreślić, że wartości te stosuje się do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje. Ryczałt ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt.

Podkreślić należy, że naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek osoby duchownej, może obniżyć stawkę podatku, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna w takiej sytuacji zobowiązana jest dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców.

Zapłata podatku i roczny PIT

Osoby duchowne opłacają ryczałt, pomniejszony o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez wezwania – w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał – do 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. Zgodnie z przepisami ustawy do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym mają one obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, rocznej deklaracji PIT-19a. W zeznaniu tym wykazuje się jedynie wysokość zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wartości całkowitych dochodów rocznych podawać nie trzeba. W ciągu roku deklaracji podatkowych się nie składa.

Na koniec warto jeszcze dodać, że osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy do 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »